Novinky

24.01.2020 Pololetní prázdniny

V pátek 31. 1. 2020 probíhají pololetní prázdniny a nebudou se konat lekce kroužků a kurzů.

04.09.2019 POZOR!

Vážení rodiče, upozorňujeme na změnu dne konání kroužku. Angličtina pro předškoláky – STŘEDA - 15,30 – 16,30 hod. Angličtina pro děti 1. – 3. Třída – STŘEDA – 16,45 – 17,45 hod. Irský step – PONDĚLÍ – 17,30 – 19,00 hod. Čas konání zůstává stejný! Děkujeme za pochopení.

28.08.2019 Platba za zájmové útvary

Platba za zájmové útvary bude možná až v měsíci říjnu! Přihlašování bude spuštěno 15.9. on-line, od pondělí 16.9. lze přihlásit osobně na pokladně. Přihláška bude elektronicky potvrzena s dodatkem platby do 3 dnů. Platbu však proveďte až si budete daným kroužkem zcela jisti. Děkujeme.

19.02.2019 Registrace nových členů před přihlášením na příměstské tábo

Vážení rodiče, prosíme Vás zkontrolujte si Vaší registraci v našem systému. Noví členové se musí před prvním přihlášením do systému nejprve zaregistrovat. Přesný postup najdete na www.ddmtesin.cz v menu tábory - postup oři on-line přihlašování. registrace : https://ddmtesin.iddm.cz Telefonicky nebude možno přihlašovat !!!!!!

Městské kolo v recitaci, dětská scéna

Obvodní a městské přehlídky dětských recitátorů (49. ročník ) je postupová přehlídka nejzajimavějších a nejispirativnějších vystoupení dětských sólových recitátorů.
Význam a charakter přehlídky: přehlídka má přímou vazbu na výuku českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích.
Prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básně či prózy a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí v dětech schopnost hlubšího porozumění textu. Ovládání mateřského jazyka přispívá ke kultivaci mluveného slova a rozvoji mluvních a komunikačních schopností. Děti jsou zároveň motivovány k aktivnímu poznávání české i světové literatury a získávají k ní vztah.
Kategorie:
I. kategorie 1.-3.tř.
II. kategorie 4.-5.tř.
III. kategorie 6.-7.tř.
IV. kategorie 8.-9.tř.
Soutěžíci budou hodnocení odbornou porotou z řad herců Těšínského divadla a dle pravidel soutěže.
Hodnocena bude:
- přirozenost dětského projevu a vybavenost recitátora
- umělecká hodnota textu přiměřená interpretační úrovni žáka a celková úroveň kultury projevu.


- Dětská scéna - přehlídka dětského divadla (49. ročník) - přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů proběhne tentýž den v dopoledních hodinách v prostorách Těšínského divadla - scéna loutkové divadla Bajka.Kód 196013
Název Městské kolo v recitaci, dětská scéna
Termín konání 28.02.2020 15:00 - 18:30
Místo konání Těšínské divadlo
Hlavní vedoucí Zdeňka Burda, Bc.
Věková skupina 7-15 let
Sraz účastníků do 15,00 hod. v TD - Bajka