Novinky

01.07.2021 Zveřejněna nabídka ZÚ

Od 1. 7. je zveřejněna nabídka zájmových útvarů a kurzů pro školní rok 2021/2022

29.04.2020 Vizitky kroužků

Upoutávky na vybrané kroužky, které budeme otevírat v příštím školním roce najdete: www.svcamos.cz --> Kroužky 2020/2021 --> Vizitky kroužků.

20.04.2020 Buďte s námi

Videa, návody, nápady a inspirace na sportovní, taneční, kreativní či zábavnou činnost najdete v záložce Aktivity pro rodiče s děmi.

19.02.2019 Registrace nových členů před přihlášením

Vážení rodiče, prosíme Vás zkontrolujte si Vaší registraci v našem systému. Noví členové se musí před prvním přihlášením do zú, kurzu, táboru do systému nejprve zaregistrovat. Přesný postup najdete na www.svcamos.cz v menu tábory - postup při on-line přihlašování. registrace : https://ddmtesin.iddm.cz Telefonicky nebude možno přihlašovat !!!!!!

Akce CFTS s regionální tematikou

Centrum Folklóru Těšínského Slezska při SVČ Amos Český Těšín pořádá akce pro děti a veřejnost, jejichž hlavním úkolem je zachovávání a připomínání tradic, zvyklostí a folklóru z regionu Těšínského Slezska za účasti místních a regionálních řemeslníků, umělců, lidových tvůrců a folklórních souborů, ale i ostatních, kteří podporují tuto myšlenku.

ZPĚVÁČEK      
Městská přehlídka lidových zpěváčků. Děti zpívají ve čtyřech sólových věkově vymezených kategoriích a dvou skupinových kategoriích - dua, tria. V soutěži vystupují zástupci jednotlivých škol, kteří vzešli ze základních školních kol. Vítězové postupují do okresního kola v Karviné pod názvem Zpěváček ve Slezsku.

VÍTÁNÍ JARA
Tradiční vítání jara a setkání s folklórními soubory Slezan, Slezanek a s cimbálovou muzikou. Jako host vystupuje kapela z jiné obce nebo Polska. Představení zahrnuje Velikonoční zvyky: Řehořské pochůzky, Gojiček, Šmiergust, na závěr vynášení Mořany a její upálení, popř. vhození do řeky. Program je doplněn rukodělnými workshopy (výroba velikonočních ozdob a pomlázek, zdobení perníčků, aj.). V rámci programu probíhá Velikonoční jarmáreček, který nabízí zajímavý sortiment pro každého z návštěvníků. 
Akce je pořádána v rámci projektu "Kaj indži inači-u nas po našymu" Lidová kultura Těšínského Slezska.

POKLADY Z TĚŠÍNSKÉ TRUHLY
Mezinárodní akci pořádají SVČ Amos Český Těšín a Zamek Cieszyn  každoročně v měsíci září a hlavní třídenní program probíhá v Českém Těšíně a Cieszynie. V rámci týdne konání hlavního programu jsou organizovány i další doprovodné akce a aktivity pro děti i veřejnost.
Účastníci si mohou vybírat z bohaté nabídky výstav, koncertů, besed, rukodělných a kulinářských workshopů a poznávání zajímavých míst spjatá s regionem Těšínského Slezska.
Akce vrcholí v neděli Těšínským jarmarkem řemesel na nádvoří Zámku v Cieszynie, kde se scházejí zástupci různých tradičních řemesel (Gorolsko Swoboda), prodejci a pro děti i dospělé se realizují workshopy, které jsou velmi vyhledávané a žádané u návštěvníků. Součástí jarmarku je soutěž o tradiční jablečný štrúdl. Atmosféra babího léta je umocněna vystoupením folklórních souborů a muzik z Těšínska, Jablunkovska, Polska, aj.
Závěr Truhly je zakončen společným zpíváním a Gorolskou mši svatou v Rotundě na Zámeckém vrchu.
Akce je pořádána za finanční podpory Moravskoslezského kraje a Města Český Těšín.

VÁNOČNÍ ČAS - ZAHÁJENÍ ADVENTU S ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU
Celoměstská akce probíhající na náměstí v páteční odpoledne před první adventní nedělí. Bohatý pódiový program připravený dětmi z českotěšínských škol pod vedením jejich učitelek doplňují vystoupení regionálních folklorních souborů a tradiční rukodělné workshopy a další aktivity pro děti i dospělé. Ve stáncích probíhá prodej vánočních ozdob a dobrot připravený rodiči ze SRPŠ a spolků při základních školách. V podvečer dochází ke slavnostnímu rozsvícení Vánočního stromu za přítomnosti zástupců města.
Akce pořádána ve spolupráci s polským partnerem COK Dom Narodowy v rámci projektu "Kaj indži inači-u nas po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska".


Spolupráce s místními a regionálními organizacemi:
Městská knihovna Český Těšín
Muzeum Těšínska Český Těšín
COK Dom narodowy, Cieszyn - nejen v rámci projektu "Kaj indži inači - u nas po našymu"
Matice Slezská, m.o. Dolní Lomná - Slezské dny - přehlídka slezských a moravských folklórních souborů, hostují soubory ze Slovenska, Polska či Maďarska, s doprovodným programem a slezským krmášem
GOK Zebrzydowice - Złoty kłos/Zlatý klas - mezinárodní přehlídka regionálních souborů
Zamek Cieszyn, Cieszyn - Poklady z těšínské truhly/Skarby z Cieszyńskiej trówły