Novinky

31.03.2021 Nové pokladní hodiny

od 8. dubna je pokladna otevřena pro veřejnost v těchto termínech: pondělí 9:00 - 11:00, 12:00 - 15:00 a čtvrtek 9:00 - 11:00, 12:00 - 16:00.

12.01.2021 Pozastavení přihlášek do KURZŮ

Z důvodu dočasného uzavření SVČ Amos, je pozastaveno přihlašování do kurzů.

02.12.2020 Informace k provozu SVČ Amos

Vážení rodiče, od 7. 12. otevíráme naše středisko do 18. 12. a poté následují vánoční prázdniny. V novém roce zahajujeme v pondělí 4. 1. 2021. Vzhledem ke složitosti situace související s ochranou před onemocněním Covid 19, není stále jasné, zda bude činnost plynulá či bude omezena nebo přerušena. S přihlédnutím k celkové délce přerušení činnosti budeme činnost kroužků prodlužovat do konce června 2021 a za ostatní neodučené hodiny budeme vracet zápisné. Po vypočtení vratek za neodučené hodiny budou peníze bezkontaktně převedeny na účet rodiče. Těšíme se, až se prostory našeho Amose znovu naplní dětským smíchem. Přejeme Vám i Vašim dětem hodně trpělivosti, pevné nervy a stálé zdraví.

29.04.2020 Vizitky kroužků

Upoutávky na vybrané kroužky, které budeme otevírat v příštím školním roce najdete: www.svcamos.cz --> Kroužky 2020/2021 --> Vizitky kroužků.

20.04.2020 Buďte s námi

Videa, návody, nápady a inspirace na sportovní, taneční, kreativní či zábavnou činnost najdete v záložce Aktivity pro rodiče s děmi.

Akce CFTS s regionální tematikou

Centrum Folklóru Těšínského Slezska při SVČ Amos Český Těšín pořádá akce pro děti a veřejnost, jejichž hlavním úkolem je zachovávání a připomínání tradic, zvyklostí a folklóru z regionu Těšínského Slezska za účasti místních a regionálních řemeslníků, umělců, lidových tvůrců a folklórních souborů, ale i ostatních, kteří podporují tuto myšlenku.

ZPĚVÁČEK      
Městská přehlídka lidových zpěváčků. Děti zpívají ve čtyřech sólových věkově vymezených kategoriích a dvou skupinových kategoriích - dua, tria. V soutěži vystupují zástupci jednotlivých škol, kteří vzešli ze základních školních kol. Vítězové postupují do okresního kola v Karviné pod názvem Zpěváček ve Slezsku.

VÍTÁNÍ JARA
Tradiční vítání jara a setkání s folklórními soubory Slezan, Slezanek a s cimbálovou muzikou. Jako host vystupuje kapela z jiné obce nebo Polska. Představení zahrnuje Velikonoční zvyky: Řehořské pochůzky, Gojiček, Šmiergust, na závěr vynášení Mořany a její upálení, popř. vhození do řeky. Program je doplněn rukodělnými workshopy (výroba velikonočních ozdob a pomlázek, zdobení perníčků, aj.). V rámci programu probíhá Velikonoční jarmáreček, který nabízí zajímavý sortiment pro každého z návštěvníků. 
Akce je pořádána v rámci projektu "Kaj indži inači-u nas po našymu" Lidová kultura Těšínského Slezska.

POKLADY Z TĚŠÍNSKÉ TRUHLY
Mezinárodní akci pořádají SVČ Amos Český Těšín a Zamek Cieszyn  každoročně v měsíci září a hlavní třídenní program probíhá v Českém Těšíně a Cieszynie. V rámci týdne konání hlavního programu jsou organizovány i další doprovodné akce a aktivity pro děti i veřejnost.
Účastníci si mohou vybírat z bohaté nabídky výstav, koncertů, besed, rukodělných a kulinářských workshopů a poznávání zajímavých míst spjatá s regionem Těšínského Slezska.
Akce vrcholí v neděli Těšínským jarmarkem řemesel na nádvoří Zámku v Cieszynie, kde se scházejí zástupci různých tradičních řemesel (Gorolsko Swoboda), prodejci a pro děti i dospělé se realizují workshopy, které jsou velmi vyhledávané a žádané u návštěvníků. Součástí jarmarku je soutěž o tradiční jablečný štrúdl. Atmosféra babího léta je umocněna vystoupením folklórních souborů a muzik z Těšínska, Jablunkovska, Polska, aj.
Závěr Truhly je zakončen společným zpíváním a Gorolskou mši svatou v Rotundě na Zámeckém vrchu.
Akce je pořádána za finanční podpory Moravskoslezského kraje a Města Český Těšín.

VÁNOČNÍ ČAS - ZAHÁJENÍ ADVENTU S ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU
Celoměstská akce probíhající na náměstí v páteční odpoledne před první adventní nedělí. Bohatý pódiový program připravený dětmi z českotěšínských škol pod vedením jejich učitelek doplňují vystoupení regionálních folklorních souborů a tradiční rukodělné workshopy a další aktivity pro děti i dospělé. Ve stáncích probíhá prodej vánočních ozdob a dobrot připravený rodiči ze SRPŠ a spolků při základních školách. V podvečer dochází ke slavnostnímu rozsvícení Vánočního stromu za přítomnosti zástupců města.
Akce pořádána ve spolupráci s polským partnerem COK Dom Narodowy v rámci projektu "Kaj indži inači-u nas po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska".


Spolupráce s místními a regionálními organizacemi:
Městská knihovna Český Těšín
Muzeum Těšínska Český Těšín
COK Dom narodowy, Cieszyn - nejen v rámci projektu "Kaj indži inači - u nas po našymu"
Matice Slezská, m.o. Dolní Lomná - Slezské dny - přehlídka slezských a moravských folklórních souborů, hostují soubory ze Slovenska, Polska či Maďarska, s doprovodným programem a slezským krmášem
GOK Zebrzydowice - Złoty kłos/Zlatý klas - mezinárodní přehlídka regionálních souborů
Zamek Cieszyn, Cieszyn - Poklady z těšínské truhly/Skarby z Cieszyńskiej trówły