Novinky

31.03.2021 Nové pokladní hodiny

od 8. dubna je pokladna otevřena pro veřejnost v těchto termínech: pondělí 9:00 - 11:00, 12:00 - 15:00 a čtvrtek 9:00 - 11:00, 12:00 - 16:00.

12.01.2021 Pozastavení přihlášek do KURZŮ

Z důvodu dočasného uzavření SVČ Amos, je pozastaveno přihlašování do kurzů.

02.12.2020 Informace k provozu SVČ Amos

Vážení rodiče, od 7. 12. otevíráme naše středisko do 18. 12. a poté následují vánoční prázdniny. V novém roce zahajujeme v pondělí 4. 1. 2021. Vzhledem ke složitosti situace související s ochranou před onemocněním Covid 19, není stále jasné, zda bude činnost plynulá či bude omezena nebo přerušena. S přihlédnutím k celkové délce přerušení činnosti budeme činnost kroužků prodlužovat do konce června 2021 a za ostatní neodučené hodiny budeme vracet zápisné. Po vypočtení vratek za neodučené hodiny budou peníze bezkontaktně převedeny na účet rodiče. Těšíme se, až se prostory našeho Amose znovu naplní dětským smíchem. Přejeme Vám i Vašim dětem hodně trpělivosti, pevné nervy a stálé zdraví.

29.04.2020 Vizitky kroužků

Upoutávky na vybrané kroužky, které budeme otevírat v příštím školním roce najdete: www.svcamos.cz --> Kroužky 2020/2021 --> Vizitky kroužků.

20.04.2020 Buďte s námi

Videa, návody, nápady a inspirace na sportovní, taneční, kreativní či zábavnou činnost najdete v záložce Aktivity pro rodiče s děmi.

Besedy a setkání v CFTS

Celoroční online cyklus „Od ostatkóv po advent“

Cílem je celoročně přiblížit nejvýznamnější folklórní události roku veřejnosti a příznivcům lidových tradic a svátků. Seznámíme vás s jejich přípravou, děním a životem lidí s nimi spjatých.  

Cyklus je koncipován na jednotlivá setkání našich předních folkloristů – Boleslava Slováčka a Olgy Krzyžankové, kteří dlouhá léta zastávali funkci ve folklórních souborech a jsou osobnostmi našeho regionu a v oblasti folklóru jsou známí, uznávaní a cenění.
Myšlenka vznikla v Centru Folklóru Těšínského Slezska při SVČ Amos  pod názvem „Od ostatkóv po advent“.  Sešlost a povídání se zážitky mohou zájemci prožít společně s našimi hlavními aktéry.
Do pořadu mohou být přizváni i jednotliví „hosté“, ať z oblasti hudební, pěvecké nebo i ze současného  kulturního dění.

Prezentace zveřejníme na web stránce, budou k nalezeny ke shlédnutí na youtube kanálu a FB profilu SVČ Amos….budou plněny filmovými dokumenty, vystoupením nebo přizvaným hostem k dané problematice.

Ostatki a pochovávání basy:
                https://www.youtube.com/watch?v=Nc9I1GkKnRs
 
období konce půstu, pašijový týden a Velikonoce:
                https://youtu.be/W_1_sr2EvCI

Stavění máje a Letnice:
               https://youtu.be/czk_T0SaWdw