Novinky

31.03.2021 Nové pokladní hodiny

od 8. dubna je pokladna otevřena pro veřejnost v těchto termínech: pondělí 9:00 - 11:00, 12:00 - 15:00 a čtvrtek 9:00 - 11:00, 12:00 - 16:00.

12.01.2021 Pozastavení přihlášek do KURZŮ

Z důvodu dočasného uzavření SVČ Amos, je pozastaveno přihlašování do kurzů.

02.12.2020 Informace k provozu SVČ Amos

Vážení rodiče, od 7. 12. otevíráme naše středisko do 18. 12. a poté následují vánoční prázdniny. V novém roce zahajujeme v pondělí 4. 1. 2021. Vzhledem ke složitosti situace související s ochranou před onemocněním Covid 19, není stále jasné, zda bude činnost plynulá či bude omezena nebo přerušena. S přihlédnutím k celkové délce přerušení činnosti budeme činnost kroužků prodlužovat do konce června 2021 a za ostatní neodučené hodiny budeme vracet zápisné. Po vypočtení vratek za neodučené hodiny budou peníze bezkontaktně převedeny na účet rodiče. Těšíme se, až se prostory našeho Amose znovu naplní dětským smíchem. Přejeme Vám i Vašim dětem hodně trpělivosti, pevné nervy a stálé zdraví.

29.04.2020 Vizitky kroužků

Upoutávky na vybrané kroužky, které budeme otevírat v příštím školním roce najdete: www.svcamos.cz --> Kroužky 2020/2021 --> Vizitky kroužků.

20.04.2020 Buďte s námi

Videa, návody, nápady a inspirace na sportovní, taneční, kreativní či zábavnou činnost najdete v záložce Aktivity pro rodiče s děmi.

Výstavy v CFTS

Výstavy
Výstavní činnost v Galerii CFTS byla zahájena se slavnostním otevřením Centra Folklóru Těšínského Slezska SVČ Amos v termínu 20. 9. 2019 v rámci projektu „Kaj indži inači-u nas po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska“. CFTS se nachází v přízemí budovy SVČ Amos. Najdeme zde stálou expozici CFTS s exponáty i sbírkou krojů a jejich součástí folklórního souboru Slezan. Vitríny jsou doplněny knižními publikacemi zabývající se historií a tradicemi Těšínského Slezska a materiály z projektu EU.
Materiál a inventář, který byl zakoupen z projektu, pomohl zhotovit Galerii CFTS, která tak přispěje k seznámení široké veřejnosti nejen s regionálními tvůrci a různými formami výtvarného umění, ale vytváří i prostor pro klienty SVČ Amos k prezentaci jejich práce a volnočasových aktivit.


 
Konané výstavy:
20. 9. 2019 – 10. 9. 2020 Výstava Kaj indži inači-u nas po našymu…plenér před vchodem do SVČ Amos.
20. 9. – 18. 10. 2020 „Na Těšínském Slezsku“ – Agnieszka Pawlitko, regionální malířka
1. 11. – 25. 11. „Výstava k 70. výročí SVČ Amos“ – fotografie a materiál z činnosti organizace
28. 11. 2019 – 4. 1. 2020 „Těšín štětcem malovaný“ – výstava obrazů z plenéru CFTS Cieszyn
18. 1. – 14. 2. 2020 „Štětcem a barvou“ – obrazy českotěšínské výtvarné skupiny Osmička
22. 2. – 10. 3. 2020 „Portréty“ – Jolanta Wałach, obrazy malované podle rodinných fotografií
17. 9. – 16. 10. 2020 „Výstava obrazů“ – Józef Drong
Listopad 20 – leden 21 „65 let FS Slezan“

 Do výstavní činnosti zasáhla pandemie koronaviru. Konání výstav a vernisáží za přítomnosti veřejnosti je zakázáno, proto jsme se rozhodli publikovat výstavy v rámci online cyklu Výstavy do vašich domovů s doprovodným slovem autora.

27. 1. – 17. 2. 2021 „Beskydy“ – fotografie Martina Podžorného
ke zhlédnutí: https://www.youtube.com/watch?v=55YXuPa-uwE

22. 2. – 26. 3. 2021 „Zralá žena/Kobieta dojrzała“ – fotografie z projektu. Výstava konaná v rámci polsko-českého projektu "Ja - Tu i Teraz/Já, tady a teď
ke zhlédnutí: https://www.youtube.com/watch?v=59ic1v-u1qU

1. 4. – 21. 5. 2021 „Hledání barvy“ – Dagmar Kapustková, členka výtvarné skupiny Osmička
ke zhlédnutí: https://youtu.be/RAQyGfqwgo0

 
 
Výstavní činnosti je věnována pozornost v rámci festivalů a jiných projektů, které zajišťujeme a realizujeme i mimo prostory SVČ Amos.
Výstava v rámci festivalu Dny židovské kultury, Cihlová Galerie, COK DN Cieszyn
7. 11. – 30. 11. 2019 „Ješiva“ – fotografie Jindřicha Buxbauma