Novinky

30.06.2020 Příměstské tábory

Zítra začínají příměstské tábory. Upozorňujeme rodiče, aby při nástupu dítěte nezapomněli odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a pozorně přečetli zaslané pokyny k nástupu dítěte na tábor.

29.04.2020 Vizitky kroužků

Upoutávky na vybrané kroužky, které budeme otevírat v příštím školním roce najdete: www.svcamos.cz --> Kroužky 2020/2021 --> Vizitky kroužků.

20.04.2020 Buďte s námi

Videa, návody, nápady a inspirace na sportovní, taneční, kreativní či zábavnou činnost najdete v záložce Aktivity pro rodiče s děmi.

19.02.2019 Registrace nových členů před přihlášením na příměstské tábo

Vážení rodiče, prosíme Vás zkontrolujte si Vaší registraci v našem systému. Noví členové se musí před prvním přihlášením do systému nejprve zaregistrovat. Přesný postup najdete na www.svcamos.cz v menu tábory - postup při on-line přihlašování. registrace : https://ddmtesin.iddm.cz Telefonicky nebude možno přihlašovat !!!!!!

Prázdninové pobyty dětí v roce 2020

02.03.2020 Město Český Těšín pořádá prázdninové pobyty pro děti v roce 2020. Na jejich organizaci spolupracuje se Střediskem volného času Amos, Český Těšín, příspěvková organizace (SvČ Amos vysílá jako doprovod vlastní pedagogické pracovníky a externí pracovníky, tj. osoby mající zkušenosti s prací s dětmi). Pobyty jsou hrazeny z rozpočtu města. Administrativní práci, výběr dětí a komunikaci s rodiči zajišťuje Město – Odbor školství a kultury.

 
Místo pobytu: Česká republika-Vysočina, Penzion Poslední míle, Sněžné na Moravě
 
Termíny:            1.turnus od 11. 7. 2020 do 20. 7. 2020
                           2.turnus od 20. 7. 2020 do 29. 7. 2020
 
Podmínky účasti prázdninového pobytu dětí v roce 2020
 

 1.             účastník je občanem Českého Těšína
 2. účastník v době pobytu bude mít minimálně 8 let a maximálně 14 let (přihlášky
dětí, které v době pobytu nedosáhnou 8 let nebo dosáhnou 15 let, nebudou přijímány)
 1. nebudou přijímány přihlášky dětí, které se zúčastnily prázdninových pobytů v posledních dvou letech (rok 2018, rok 2019)
 2. závazné přihlášky se přijímají nejpozději do 31.03.2020
 3. výběr účastníků nebude ovlivněn pořadím odevzdaných přihlášek
 4. všichni účastníci přispívají finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč
 5. spolu s vyplněnou přihláškou nutno donést vyplněný závazný pokyn příslušného dětského lékaře
 6. v případě nenaplnění turnusů do 31.03.2020 prodlužuje se termín přihlášek do
  15.04.2020
 7.  pobytu se nemohou zúčastnit děti, které mají:
 •  nestabilizovanou formu záchvatového onemocnění
 •  poruchy zažívání a trávení, které vyžadují individuální stravování
 •  speciální druh stravování
 •  kombinované a vrozené vady, které vyžadují individuální péči
 •  psychické poruchy a mentální retardace, vyžadující stálý dohled dospělé osoby
 • formy chronických onemocnění vyžadující zvláštní individuální přístup a trvalý lékařský dohled
 •  závažné poruchy chování včetně rizikového chování
 •  závažné formy základního onemocnění vyžadující individuální péči
 1.  výjimky z výše uvedených podmínek schvaluje individuálně Rada města Český Těšín
 
           
Přihlášky a ostatní formuláře si můžete vyzvednout na odboru školství a kultury, Městský úřad Český Těšín, detašované pracoviště Štefánikova 25/18 Český Těšín, přízemí. Jsou rovněž k dispozici na webových stránkách města v sekci aktuality.
 
Bližší informace k této akci poskytne Mgr. Karin Pribulová a Ing. Jana Černilová odbor školství a kultury, Městský úřad Český Těšín, detašované pracoviště Štefánikova 25/18 Český Těšín, přízemí, tel: 553 035 311 a 553 035 303, pribulova@tesin.cz.; cernilova@tesin.cz