Novinky

02.12.2020 Informace k provozu SVČ Amos

Vážení rodiče, od 7. 12. otevíráme naše středisko do 22. 12. a poté následují vánoční prázdniny. V novém roce zahajujeme v pondělí 4. 1. 2021. Vzhledem ke složitosti situace související s ochranou před onemocněním Covid 19, není stále jasné, zda bude činnost plynulá či bude omezena nebo přerušena. S přihlédnutím k celkové délce přerušení činnosti budeme činnost kroužků prodlužovat do konce června 2021 a za ostatní neodučené hodiny budeme vracet zápisné. Po vypočtení vratek za neodučené hodiny budou peníze bezkontaktně převedeny na účet rodiče. Těšíme se, až se prostory našeho Amose znovu naplní dětským smíchem. Přejeme Vám i Vašim dětem hodně trpělivosti, pevné nervy a stálé zdraví.

29.04.2020 Vizitky kroužků

Upoutávky na vybrané kroužky, které budeme otevírat v příštím školním roce najdete: www.svcamos.cz --> Kroužky 2020/2021 --> Vizitky kroužků.

20.04.2020 Buďte s námi

Videa, návody, nápady a inspirace na sportovní, taneční, kreativní či zábavnou činnost najdete v záložce Aktivity pro rodiče s děmi.

19.02.2019 Registrace nových členů před přihlášením

Vážení rodiče, prosíme Vás zkontrolujte si Vaší registraci v našem systému. Noví členové se musí před prvním přihlášením do zú, kurzu, táboru do systému nejprve zaregistrovat. Přesný postup najdete na www.svcamos.cz v menu tábory - postup při on-line přihlašování. registrace : https://ddmtesin.iddm.cz Telefonicky nebude možno přihlašovat !!!!!!

Obnovení činnosti

02.12.2020  Vážení rodiče,

jsme velmi potěšeni Vám oznámit, že od pondělí 7. prosince znovu otevíráme kroužky.

V prosinci budou kroužky probíhat do 22. 12. 2020 a v novém roce začínáme 4. 1. 2021.

Prohlášení o zdravotní stavu dítěte nejsou povinné.


Připomínáme:  Rodiče nemohou vstupovat do budovy, děti si budou vedoucí kroužků přebírat před budovou. Výjimkou jsou rodiče předškolních dětí, kteří mohou vstoupit do šaten a pomáhat dětem s převlékáním za předpokladu dodržování rozestupů, dezinfekce rukou  a s nasazenou rouškou.
V kroužku může být jen 10 osob, proto se snažíme přizpůsobit činnost tak, abychom vyhověli všem. Děti budou mít  při činnosti roušky.
Učebny budou pravidelně větrány a je připravena dezinfekce.
Podrobné organizační informace byly zaslány rodičům přihlášených dětí na email.

Prosím rodiče, kteří nemají  ještě uhrazené kroužky, ať tak učiní nejpozději do 10. 12. 2020. Bez zaplacení zápisného nemohou děti do kroužku nastoupit.


Hezký den přeje


kolektiv pracovníků SVČ Amoshttps://www.msmt.cz/skolstvi-podle-pes-3-od-pondeli-7-12