Novinky

31.03.2021 Nové pokladní hodiny

od 8. dubna je pokladna otevřena pro veřejnost v těchto termínech: pondělí 9:00 - 11:00, 12:00 - 15:00 a čtvrtek 9:00 - 11:00, 12:00 - 16:00.

12.01.2021 Pozastavení přihlášek do KURZŮ

Z důvodu dočasného uzavření SVČ Amos, je pozastaveno přihlašování do kurzů.

02.12.2020 Informace k provozu SVČ Amos

Vážení rodiče, od 7. 12. otevíráme naše středisko do 18. 12. a poté následují vánoční prázdniny. V novém roce zahajujeme v pondělí 4. 1. 2021. Vzhledem ke složitosti situace související s ochranou před onemocněním Covid 19, není stále jasné, zda bude činnost plynulá či bude omezena nebo přerušena. S přihlédnutím k celkové délce přerušení činnosti budeme činnost kroužků prodlužovat do konce června 2021 a za ostatní neodučené hodiny budeme vracet zápisné. Po vypočtení vratek za neodučené hodiny budou peníze bezkontaktně převedeny na účet rodiče. Těšíme se, až se prostory našeho Amose znovu naplní dětským smíchem. Přejeme Vám i Vašim dětem hodně trpělivosti, pevné nervy a stálé zdraví.

29.04.2020 Vizitky kroužků

Upoutávky na vybrané kroužky, které budeme otevírat v příštím školním roce najdete: www.svcamos.cz --> Kroužky 2020/2021 --> Vizitky kroužků.

20.04.2020 Buďte s námi

Videa, návody, nápady a inspirace na sportovní, taneční, kreativní či zábavnou činnost najdete v záložce Aktivity pro rodiče s děmi.

Základy první pomoci

Vážení rodiče, milé děti,
než si budete z připravené nabídky zájmových útvarů vybírat ten ZÚ, který se vám nejvíce líbí, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V nabídce kroužků, které jsou spuštěny od 1. 7. 2020 můžete vyhledávat to, co vás pro vaše dítě nejvíce zaujalo. U kroužků může z organizačních důvodů dojít ke změně konání dnů i hodin.
Od 1. 8. 2020 bude spuštěno on-line přihlašování. Prozatím neplaťte. Dne 31. 8. 2020 vám potvrdíme v klientském účtu přihlášení vašeho dítěte do vámi vybraného kroužku - zde v klientském účtu se vám zobrazí přihláška ke stažení (nutno vytisknout obě strany a podepsané doručit do SVČ Amos).
Od 1. 9. 2020 budou spuštěny platby za ZÚ. Nově můžete využít k zaplacení ZÚ platební bránu - tlačítko "zaplatit" nebo bankovním převodem na náš účet. Veškeré platební údaje naleznete v přihlášce. Při placení dodržte prosím vygenerovaný variabilní symbol.
V sobotu 5. 9. 2019 od 9:30hodin vás zveme do SVČ Amos na BURZU zájmových útvarů - tělocvična Pink Aréna. Budete mít možnost shlédnout ukázky z naší činnosti a podívat se na kroužky, které jsme pro vás na letošní školní rok připravili.

Nový zájmový útvar - Základy první pomoci - se bude zabývat souborem základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení. Během školního roku budeme probírat od základů poskytnutí první pomoci: zavolání zdravotnické záchranné služby, péče o postiženého do příjezdu ZZS, případně (v nutných případech) improvizovaný transport nebo přerušení působení sil bezprostředně ohrožujících zdraví nebo život postiženého. Úkolem první pomoci je zachránit život postiženého, zabránit zhoršení jeho stavu a zajistit jeho bezpečí. Pro poskytnutí lze využít různé pomůcky a metody, které se v zájmovém útvaru naučíte.
Děti se dále seznámí s fungováním složek integrovaného záchranného systému, získají informace o tom, jak funguje lidské tělo, naučí se poznat a ošetřit různá zranění, dozvědí se, jak v dané situaci správně reagovat a jak předcházet rizikům zranění.
Kroužek je vhodný pro děti ve věku 10 - 15 let, které by rády prohloubily své znalosti a dovednosti z oblasti první pomoci.

První informačí schůzka proběhne 21. 09. 2020 ve 14:30hod. v IT učebně 2. patro.

Kontakt na pracovníka: Zdenka Burda, tel.: 774 730 036
mail:zdenka.burda@svcamos.cz

Kód 102501
Název Základy první pomoci
Místo konání SVČ - Středisko volného času Amos, Český Těšín, Frýdecká 690/32
Hlavní vedoucí Veronika Chalupová
Věková skupina 10-15 let
Vybavení na kroužek přezůvky
V ceně zahrnuto lektorné, zdravotnické vybavení
Cena rok 1300,- Kč
Datum zahájení 21.09.2020
Datum ukončení 31.05.2021
Dny konání PO 14:30-16:00, ST 14:30-16:00
Kontakt Zdenka Burda, tel.: 774 730 036
Volná místa Volno