Novinky

31.03.2021 Nové pokladní hodiny

od 8. dubna je pokladna otevřena pro veřejnost v těchto termínech: pondělí 9:00 - 11:00, 12:00 - 15:00 a čtvrtek 9:00 - 11:00, 12:00 - 16:00.

12.01.2021 Pozastavení přihlášek do KURZŮ

Z důvodu dočasného uzavření SVČ Amos, je pozastaveno přihlašování do kurzů.

02.12.2020 Informace k provozu SVČ Amos

Vážení rodiče, od 7. 12. otevíráme naše středisko do 18. 12. a poté následují vánoční prázdniny. V novém roce zahajujeme v pondělí 4. 1. 2021. Vzhledem ke složitosti situace související s ochranou před onemocněním Covid 19, není stále jasné, zda bude činnost plynulá či bude omezena nebo přerušena. S přihlédnutím k celkové délce přerušení činnosti budeme činnost kroužků prodlužovat do konce června 2021 a za ostatní neodučené hodiny budeme vracet zápisné. Po vypočtení vratek za neodučené hodiny budou peníze bezkontaktně převedeny na účet rodiče. Těšíme se, až se prostory našeho Amose znovu naplní dětským smíchem. Přejeme Vám i Vašim dětem hodně trpělivosti, pevné nervy a stálé zdraví.

29.04.2020 Vizitky kroužků

Upoutávky na vybrané kroužky, které budeme otevírat v příštím školním roce najdete: www.svcamos.cz --> Kroužky 2020/2021 --> Vizitky kroužků.

20.04.2020 Buďte s námi

Videa, návody, nápady a inspirace na sportovní, taneční, kreativní či zábavnou činnost najdete v záložce Aktivity pro rodiče s děmi.

DFS Slezanek - přípravka (4-6 let)

Vážení rodiče, milé děti,
než si budete z připravené nabídky zájmových útvarů vybírat ten ZÚ, který se vám nejvíce líbí, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V nabídce kroužků, které jsou spuštěny od 1. 7. 2020 můžete vyhledávat to, co vás pro vaše dítě nejvíce zaujalo. U kroužků může z organizačních důvodů dojít ke změně konání dnů i hodin.
Od 1. 8. 2020 bude spuštěno on-line přihlašování. Prozatím neplaťte. Dne 31. 8. 2020 vám potvrdíme v klientském účtu přihlášení vašeho dítěte do vámi vybraného kroužku - zde v klientském účtu se vám zobrazí přihláška ke stažení (nutno vytisknout obě strany a podepsané doručit do SVČ Amos).
Od 1. 9. 2020 budou spuštěny platby za ZÚ. Nově můžete využít k zaplacení ZÚ platební bránu - tlačítko "zaplatit" nebo bankovním převodem na náš účet. Veškeré platební údaje naleznete v přihlášce. Při placení dodržte prosím vygenerovaný variabilní symbol.
V sobotu 5. 9. 2019 od 9:30hodin vás zveme do SVČ Amos na BURZU zájmových útvarů - tělocvična Pink Aréna. Budete mít možnost shlédnout ukázky z naší činnosti a podívat se na kroužky, které jsme pro vás na letošní školní rok připravili.


Děti se v souboru přípravky Slezanku seznamují s lidovým tancem a lidovou písní našeho regionu Těšínského Slezska.
Vedoucí formou hry děti připravují k zvládnutí základního tanečního kroku lidového tance, základy rytmiky a zaměřují se na celkovou pohybovou průpravu. Nedílnou součástí výuky je lidová píseň a nářečí. Děti jsou připraveny na interpretaci písní a jednoduchých choreografií.
Členy přípravky jsou děti převážně předškolního věku (4-6 let).

Ukázkové hodiny a bližší informace ve dnech: úterý 22.9. 15:00-16:00, čtvrtek 24.9. 15:00-16:00, dohodnout lze i telefonicky s vedoucí přípravky paní Michaelou Mitrengovou, tel.: 604 232 454.

Činnost bude zahájena 29. 9. 2020 a ukončena 29. 6. 2021.

Kód 101501
Název DFS Slezanek - přípravka (4-6 let)
Místo konání SVČ - Středisko volného času Amos, Český Těšín, Frýdecká 690/32
Hlavní vedoucí Michaela Mitrengová
Věková skupina 4-6 let
Vybavení na kroužek volný oděv, jarmilky nebo jiná taneční obuv, pití
V ceně zahrnuto lektorné
Jiná ujednání 22. 9. informační schůzka
Cena rok 900,- Kč
Datum zahájení 22.09.2020
Datum ukončení 29.06.2021
Dny konání ÚT 15:00-16:30, ČT 15:00-16:30
Kontakt Šárka Klimoszová, tel.: 733 530 839, mail: sarka.klimoszova@svcamos.cz
Volná místa Volno