Novinky

01.07.2021 Zveřejněna nabídka ZÚ

Od 1. 7. je zveřejněna nabídka zájmových útvarů a kurzů pro školní rok 2021/2022

29.04.2020 Vizitky kroužků

Upoutávky na vybrané kroužky, které budeme otevírat v příštím školním roce najdete: www.svcamos.cz --> Kroužky 2020/2021 --> Vizitky kroužků.

20.04.2020 Buďte s námi

Videa, návody, nápady a inspirace na sportovní, taneční, kreativní či zábavnou činnost najdete v záložce Aktivity pro rodiče s děmi.

19.02.2019 Registrace nových členů před přihlášením

Vážení rodiče, prosíme Vás zkontrolujte si Vaší registraci v našem systému. Noví členové se musí před prvním přihlášením do zú, kurzu, táboru do systému nejprve zaregistrovat. Přesný postup najdete na www.svcamos.cz v menu tábory - postup při on-line přihlašování. registrace : https://ddmtesin.iddm.cz Telefonicky nebude možno přihlašovat !!!!!!

Aktivity v AMOSu Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_06Název programu:                   Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy:                             02_18_063
Název výzvy:                           Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ:                 Aktivity v AMOSu
Registrační číslo projektu:     CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015094
 
Popis projektu: Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.
Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních, základních uměleckých a středních škol, školních družin, školních klubů a středisek volného času včetně vedoucích pedagogických pracovníků.
Celkové způsobilé výdaje: 994 523,00 Kč
 

http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-vyzev-sablony-ii