Novinky

16.03.2020 ZRUŠENÍ AKCÍ

Z důvodu současného epidemiologické stavu se RUŠÍ veškeré zájmové útvary, kurzy a akce do odvolání. Děkujeme za pochopení.

11.03.2020 Zrušení akce Sobota v Amosu

Z důvodu vzniklé epidemiologické situaci rušíme dne 21. 3. 2020 akci Sobota v Amosu. Děkujeme za pochopení.

28.08.2019 Platba za zájmové útvary

Platba za zájmové útvary bude možná až v měsíci říjnu! Přihlašování bude spuštěno 15.9. on-line, od pondělí 16.9. lze přihlásit osobně na pokladně. Přihláška bude elektronicky potvrzena s dodatkem platby do 3 dnů. Platbu však proveďte až si budete daným kroužkem zcela jisti. Děkujeme.

19.02.2019 Registrace nových členů před přihlášením na příměstské tábo

Vážení rodiče, prosíme Vás zkontrolujte si Vaší registraci v našem systému. Noví členové se musí před prvním přihlášením do systému nejprve zaregistrovat. Přesný postup najdete na www.ddmtesin.cz v menu tábory - postup oři on-line přihlašování. registrace : https://ddmtesin.iddm.cz Telefonicky nebude možno přihlašovat !!!!!!

Od řemesla k technice Registrační číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16Předmětem projektu je vybudování dvou odborných učeben polytechniky  a učebny ICT v rámci SVČ Amos, které budou sloužit pro realizaci mimoškolních aktivit zaměřených na klíčové kompetence. V rámci projektu bude realizována bezbariérovost objektu vybudováním výtahu a stavební úpravou WC a vybudovány 3 odborné učebny včetně pořízení vybavení a pomůcek.
 
Stavební práce zahrnují:
  • Vybavení 3 multifunkčních odborných učeben (2 polytechnické, 1 počítačová);
  • Zasíťování 3 odborných učeben
  • Vybudování výtahu
  • Stavební úpravy sociálního zařízení
 
Odborné učebny jsou realizovány za účelem mimoškolních aktivit zaměřených na klíčové kompetence, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi. Předmět projektu je zanesen v MAP ORP Český Těšín. V rámci rekonstrukce bude zajištěna bezbariérovost budovy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o bezbariérovém užívání staveb včetně 1 bezbariérového WC pro tělesně postižené. Zajištění bezbariérovosti nepřesáhne 50% způsobilých výdajů projektu.
 
https://www.irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-66-infrastruktura-pro-vzdelavani-integrova