Novinky

12.01.2021 Pozastavení přihlášek do KURZŮ

Z důvodu dočasného uzavření SVČ Amos, je pozastaveno přihlašování do kurzů.

02.12.2020 Informace k provozu SVČ Amos

Vážení rodiče, od 7. 12. otevíráme naše středisko do 18. 12. a poté následují vánoční prázdniny. V novém roce zahajujeme v pondělí 4. 1. 2021. Vzhledem ke složitosti situace související s ochranou před onemocněním Covid 19, není stále jasné, zda bude činnost plynulá či bude omezena nebo přerušena. S přihlédnutím k celkové délce přerušení činnosti budeme činnost kroužků prodlužovat do konce června 2021 a za ostatní neodučené hodiny budeme vracet zápisné. Po vypočtení vratek za neodučené hodiny budou peníze bezkontaktně převedeny na účet rodiče. Těšíme se, až se prostory našeho Amose znovu naplní dětským smíchem. Přejeme Vám i Vašim dětem hodně trpělivosti, pevné nervy a stálé zdraví.

29.04.2020 Vizitky kroužků

Upoutávky na vybrané kroužky, které budeme otevírat v příštím školním roce najdete: www.svcamos.cz --> Kroužky 2020/2021 --> Vizitky kroužků.

20.04.2020 Buďte s námi

Videa, návody, nápady a inspirace na sportovní, taneční, kreativní či zábavnou činnost najdete v záložce Aktivity pro rodiče s děmi.

19.02.2019 Registrace nových členů před přihlášením

Vážení rodiče, prosíme Vás zkontrolujte si Vaší registraci v našem systému. Noví členové se musí před prvním přihlášením do zú, kurzu, táboru do systému nejprve zaregistrovat. Přesný postup najdete na www.svcamos.cz v menu tábory - postup při on-line přihlašování. registrace : https://ddmtesin.iddm.cz Telefonicky nebude možno přihlašovat !!!!!!

Od řemesla k technice Registrační číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16Předmětem projektu je vybudování dvou odborných učeben polytechniky  a učebny ICT v rámci SVČ Amos, které budou sloužit pro realizaci mimoškolních aktivit zaměřených na klíčové kompetence. V rámci projektu bude realizována bezbariérovost objektu vybudováním výtahu a stavební úpravou WC a vybudovány 3 odborné učebny včetně pořízení vybavení a pomůcek.
 
Stavební práce zahrnují:
  • Vybavení 3 multifunkčních odborných učeben (2 polytechnické, 1 počítačová);
  • Zasíťování 3 odborných učeben
  • Vybudování výtahu
  • Stavební úpravy sociálního zařízení
 
Odborné učebny jsou realizovány za účelem mimoškolních aktivit zaměřených na klíčové kompetence, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi. Předmět projektu je zanesen v MAP ORP Český Těšín. V rámci rekonstrukce bude zajištěna bezbariérovost budovy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o bezbariérovém užívání staveb včetně 1 bezbariérového WC pro tělesně postižené. Zajištění bezbariérovosti nepřesáhne 50% způsobilých výdajů projektu.
 
https://www.irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-66-infrastruktura-pro-vzdelavani-integrova