Novinky

01.07.2021 Zveřejněna nabídka ZÚ

Od 1. 7. je zveřejněna nabídka zájmových útvarů a kurzů pro školní rok 2021/2022

29.04.2020 Vizitky kroužků

Upoutávky na vybrané kroužky, které budeme otevírat v příštím školním roce najdete: www.svcamos.cz --> Kroužky 2020/2021 --> Vizitky kroužků.

20.04.2020 Buďte s námi

Videa, návody, nápady a inspirace na sportovní, taneční, kreativní či zábavnou činnost najdete v záložce Aktivity pro rodiče s děmi.

19.02.2019 Registrace nových členů před přihlášením

Vážení rodiče, prosíme Vás zkontrolujte si Vaší registraci v našem systému. Noví členové se musí před prvním přihlášením do zú, kurzu, táboru do systému nejprve zaregistrovat. Přesný postup najdete na www.svcamos.cz v menu tábory - postup při on-line přihlašování. registrace : https://ddmtesin.iddm.cz Telefonicky nebude možno přihlašovat !!!!!!

Od řemesla k technice Registrační číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16



Předmětem projektu je vybudování dvou odborných učeben polytechniky  a učebny ICT v rámci SVČ Amos, které budou sloužit pro realizaci mimoškolních aktivit zaměřených na klíčové kompetence. V rámci projektu bude realizována bezbariérovost objektu vybudováním výtahu a stavební úpravou WC a vybudovány 3 odborné učebny včetně pořízení vybavení a pomůcek.
 
Stavební práce zahrnují:
  • Vybavení 3 multifunkčních odborných učeben (2 polytechnické, 1 počítačová);
  • Zasíťování 3 odborných učeben
  • Vybudování výtahu
  • Stavební úpravy sociálního zařízení
 
Odborné učebny jsou realizovány za účelem mimoškolních aktivit zaměřených na klíčové kompetence, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi. Předmět projektu je zanesen v MAP ORP Český Těšín. V rámci rekonstrukce bude zajištěna bezbariérovost budovy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o bezbariérovém užívání staveb včetně 1 bezbariérového WC pro tělesně postižené. Zajištění bezbariérovosti nepřesáhne 50% způsobilých výdajů projektu.
 
https://www.irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-66-infrastruktura-pro-vzdelavani-integrova