Novinky

01.07.2021 Zveřejněna nabídka ZÚ

Od 1. 7. je zveřejněna nabídka zájmových útvarů a kurzů pro školní rok 2021/2022

29.04.2020 Vizitky kroužků

Upoutávky na vybrané kroužky, které budeme otevírat v příštím školním roce najdete: www.svcamos.cz --> Kroužky 2020/2021 --> Vizitky kroužků.

20.04.2020 Buďte s námi

Videa, návody, nápady a inspirace na sportovní, taneční, kreativní či zábavnou činnost najdete v záložce Aktivity pro rodiče s děmi.

19.02.2019 Registrace nových členů před přihlášením

Vážení rodiče, prosíme Vás zkontrolujte si Vaší registraci v našem systému. Noví členové se musí před prvním přihlášením do zú, kurzu, táboru do systému nejprve zaregistrovat. Přesný postup najdete na www.svcamos.cz v menu tábory - postup při on-line přihlašování. registrace : https://ddmtesin.iddm.cz Telefonicky nebude možno přihlašovat !!!!!!

Podpora technických a přírodovědných aktivitPodpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením v roce 2020 (ŠMS/M).

Rada Moravskoslezského kraje na své schůzi dne 25. 11. 2019 usnesením č. 75/3850 schválila podmínky dotačního programu Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením v roce 2020 (ŠMS/M).
Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Dotační program se člení na samostatné dotační tituly:
1. ŠMS/M/1 Podpora technických a přírodovědných aktivit ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže
2. ŠMS/M/2 Celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením

ŠMS/M/1 PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH AKTIVIT VE STŘEDISCÍCH VOLNÉHO ČASU A DOMECH DĚTÍ A MLÁDEŽE

Účel a priority programu
Účelem je podpora nabídky takových kroužků ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže, které povedou k rozšíření vybrané technické a přírodovědné gramotnosti dětí a mládeže.
Podpořeny budou kroužky, které povedou ke zvýšení zájmu dětí  a mládeže o techniku a přírodní vědy – modelářské kroužky, kroužky zaměřené na elektrotechniku, robotiku, fyziku, chemii, matematiku a programování, popř. svým charakterem jim podobné kroužky.

V rámci tohoto dotačního titulu byl Moravskoslezským krajem schválen projekt  "SVČ AMOS Český Těšín - technické kroužky 2020" a uzavřena smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 40. 000 Kč k úhradě uznatelných nákladů na realizaci projektu - nákup technického vybavení pro technické a modelářské kroužky.

Realizace projektu byla zahájena dne 1. 1. 2020, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2020.

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-programu-podpora-technickych-a-prirodovednych-aktivit-139841/


Z tohoto dotačního titulu byly zakoupeny stroje včetně příslušenství, nástrojů a materiálu, které slouží dětem k seznámení se s novými technologiemi a také k usnadnění práce při tvorbě modelů nebo výrobků. Jedná se o přístroje: stolní vrtačka, vrtecí frézka se stojenam, pásová bruska, průmyslový vysavač.
Děti se v rámci svého kroužku seznamují s moderními postupy práce při práci s materiálem, pod dozorem se učí správné obluze a použití těchto strojů, nezapomíná se však ani na bezpečnost při manipulaci s nimi.
Věříme, že tento přístup pomáhá při rozvoji manuální zručnosti, technickému a logickému myšlení, a že tyto nabyté zkušenosti zůstanou nedílnou součástí jejich života ať ve formě celoživotního koníčka nebo při výběru budoucího povolání a při následném uplatnění na trhu práce. Pokud se pak stane, že koníček se stane prací či naopak, tak to bude ta nejlepší věc, které chceme dosáhnout.