Novinky

02.12.2020 Informace k provozu SVČ Amos

Vážení rodiče, od 7. 12. otevíráme naše středisko do 22. 12. a poté následují vánoční prázdniny. V novém roce zahajujeme v pondělí 4. 1. 2021. Vzhledem ke složitosti situace související s ochranou před onemocněním Covid 19, není stále jasné, zda bude činnost plynulá či bude omezena nebo přerušena. S přihlédnutím k celkové délce přerušení činnosti budeme činnost kroužků prodlužovat do konce června 2021 a za ostatní neodučené hodiny budeme vracet zápisné. Po vypočtení vratek za neodučené hodiny budou peníze bezkontaktně převedeny na účet rodiče. Těšíme se, až se prostory našeho Amose znovu naplní dětským smíchem. Přejeme Vám i Vašim dětem hodně trpělivosti, pevné nervy a stálé zdraví.

29.04.2020 Vizitky kroužků

Upoutávky na vybrané kroužky, které budeme otevírat v příštím školním roce najdete: www.svcamos.cz --> Kroužky 2020/2021 --> Vizitky kroužků.

20.04.2020 Buďte s námi

Videa, návody, nápady a inspirace na sportovní, taneční, kreativní či zábavnou činnost najdete v záložce Aktivity pro rodiče s děmi.

19.02.2019 Registrace nových členů před přihlášením

Vážení rodiče, prosíme Vás zkontrolujte si Vaší registraci v našem systému. Noví členové se musí před prvním přihlášením do zú, kurzu, táboru do systému nejprve zaregistrovat. Přesný postup najdete na www.svcamos.cz v menu tábory - postup při on-line přihlašování. registrace : https://ddmtesin.iddm.cz Telefonicky nebude možno přihlašovat !!!!!!

Podpora technických a přírodovědných aktivitPodpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením v roce 2020 (ŠMS/M).

Rada Moravskoslezského kraje na své schůzi dne 25. 11. 2019 usnesením č. 75/3850 schválila podmínky dotačního programu Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením v roce 2020 (ŠMS/M).
Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Dotační program se člení na samostatné dotační tituly:
1. ŠMS/M/1 Podpora technických a přírodovědných aktivit ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže
2. ŠMS/M/2 Celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením

ŠMS/M/1 PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH AKTIVIT VE STŘEDISCÍCH VOLNÉHO ČASU A DOMECH DĚTÍ A MLÁDEŽE

Účel a priority programu
Účelem je podpora nabídky takových kroužků ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže, které povedou k rozšíření vybrané technické a přírodovědné gramotnosti dětí a mládeže.
Podpořeny budou kroužky, které povedou ke zvýšení zájmu dětí  a mládeže o techniku a přírodní vědy – modelářské kroužky, kroužky zaměřené na elektrotechniku, robotiku, fyziku, chemii, matematiku a programování, popř. svým charakterem jim podobné kroužky.

V rámci tohoto dotačního titulu byl Moravskoslezským krajem schválen projekt  "SVČ AMOS Český Těšín - technické kroužky 2020" a uzavřena smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 40. 000 Kč k úhradě uznatelných nákladů na realizaci projektu - nákup technického vybavení pro technické a modelářské kroužky.

Realizace projektu byla zahájena dne 1. 1. 2020, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2020.

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podminky-programu-podpora-technickych-a-prirodovednych-aktivit-139841/