Novinky

30.06.2020 Příměstské tábory

Zítra začínají příměstské tábory. Upozorňujeme rodiče, aby při nástupu dítěte nezapomněli odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a pozorně přečetli zaslané pokyny k nástupu dítěte na tábor.

29.04.2020 Vizitky kroužků

Upoutávky na vybrané kroužky, které budeme otevírat v příštím školním roce najdete: www.svcamos.cz --> Kroužky 2020/2021 --> Vizitky kroužků.

20.04.2020 Buďte s námi

Videa, návody, nápady a inspirace na sportovní, taneční, kreativní či zábavnou činnost najdete v záložce Aktivity pro rodiče s děmi.

19.02.2019 Registrace nových členů před přihlášením na příměstské tábo

Vážení rodiče, prosíme Vás zkontrolujte si Vaší registraci v našem systému. Noví členové se musí před prvním přihlášením do systému nejprve zaregistrovat. Přesný postup najdete na www.svcamos.cz v menu tábory - postup při on-line přihlašování. registrace : https://ddmtesin.iddm.cz Telefonicky nebude možno přihlašovat !!!!!!

POKLADY Z TĚŠÍNSKÉ TRUHLY

23.09.2019 Poklady z těšínské truhly

Projekt rozvíjí dlouholetou spolupráci v rámci kulturních a společenských aktivit ve městech Český Těšín a Cieszyn.  Poklady z těšínské truhly tvoří aktivity zaměřené na místní historii, tradice a umění, s důrazem na oživení zájmu veřejnosti o tuto oblast. Hlavním záměrem je upozornit na tradice a zvyky regionu Těšínského Slezska formou názorných ukázek z denního života našich předků v celé jeho šíři. Součástí života v minulosti bylo mnoho aktivit (tradiční kuchyně, výroba předmětů a nástrojů, odívání, zvyky, zábava). Do všech těchto aktivit se mohou účastníci akce aktivně zapojit, nebo jen sledovat počínání odborníků, řemeslníků, fotografů, umělců… Města Český Těšín a Cieszyn žijí v době konání „Truhly“ historií, tradicemi, zvyky, folklórem a nejrůznějšími soutěžemi pro děti i dospělé, ale především osobními kontakty, které budují a prohlubují vzájemné vztahy.
 
Hlavní cílovou skupinou jsou především rodiny s dětmi a těm je také přizpůsobena forma prezentace. Důraz je kladen na názornost, srozumitelnost a poutavost pro všechny věkové i sociální kategorie. Další významnou skupinou jsou obyvatelé Českého Těšína i Cieszyna, kterým nejsou lhostejné tradice regionu, žáci, studenti ZŠ a SŠ, senioři, zájemci o historii, umění a lidovou kulturu z širokého okolí. Významnou skupinou jsou jak profesionální tvůrci, tak i mladí adepti umění, členové folklórních souborů, kteří jsou svázáni s regionem Těšínského Slezska.
 
Projekt napomáhá k lepšímu poznávání sousedních zemí a jejich kultur. Skutečnost, že se jednotlivých akcí účastní Češi a Poláci a jsou ochotni se dorozumět a poznávat, je jistě přínosem. Navazování osobních kontaktů a jejich udržování je důležité zejména pro mládež, která hledá orientaci a trvalé hodnoty. Poznání společných kořenů, společné historie, řešení stejných problémů jak v životě občana, tak institucí jistě navodí lepší společnou atmosféru v sousedském vztahu.
 
Akce je zařazena do cyklu celoročních přeshraničních aktivit, které jsou organizovány společně s polským partnerem. V tomto případě je partnerem Zamek Cieszyn.  Spolupráce na tomto společném projektu trvá od  roku 2001. Již tradiční  akce se  plně osvědčila a byly viditelné výsledky a ohlasy nejen v médiích, ale především u návštěvníků akcí na české i polské straně.
 
Akce v rámci projektu- česká strana:
Symbolické otevření Truhly – zahájení akce
Workshopy pro děti i dospělé – ve spolupráci s Městskou knihovnou
Workshopy na cestách
Těšínský jarmark řemesel:
Zagrej mi muzyčko
Zábavně s řemeslem
Těšínská soutěž v pečení jablečného štrúdlu
Koncerty, výstavy atd.

 
Akce je pořádána za finanční podpory Moravskoslezského kraje a Města Český Těšín.

Kraj-mdrc1a5a5b8350e98af.jpg

Moravskoslezský kraj

 "Zagrej mi muzyčko" se koná v rámci projektu "Kaj indži inači - u nas po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska",číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000332. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020.

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg


                                                                                           
Truhla plná skvostů!
SVČ Amos Český Těšín a Zamek Cieszyn  připravili v letošním roce velmi kvalitní  program v rámci akce "Poklady z těšínské truhly", která se uskutečnila 20. 9. – 22. 9. 2019 v Českém Těšíně a Cieszynie.  Krása lidových písní a tanců se snoubila s tradičními řemesly a kulinářstvím slezské kuchyně. Nechyběly výstavy, koncerty, workshopy a zejména setkávání lidí z obou stran řeky Olše.
Symbolické otevření Truhly (20.9.) proběhlo v rámci Jubilejního koncertu dětského folklórního soboru Slezanek v Těšínském divadle, který slavil 40 let své činnosti.. Pěkné choreografie tanců Olgy Krzyžankové a hudební doprovod cimbálové muziky Slezanek pod vedením primáše Martina Sikory vytvořily pro všechny zúčastněné příjemnou a nezapomenutelnou slavnostní atmosféru.
Koncertu předcházelo Slavnostní otevření Centra folklóru Těšínského Slezska v rámci projektu „Kaj indži inači-u nas po našymu. Lidová kultura Těšínského Slezska“ v SVČ Amos. Společně byla zahájena výstava obrazů polské výtvarnice Agnieszki Pawlitko pod názvem „Na Těšínském Slezsku“. Náš region přiblížily zpěvy gajdoše Petra Unucky společně s členkami  souboru Slezan.
Páteční  „Večer u cimbálu“ byl věnován všem folkloristům našeho regionu a milovníkům lidové zábavy, dětem souboru Slezanek a jejich rodičům, zúčastněným souborům. Představila se domácí cimbálová muzika Slezan s tanečníky, folklórní soubor Dubina z Rožňavy a Folk Kapela „Góralska Hora“ v mezinárodním složení.
V sobotu (21. 9.) v rámci akce Workshopy na cestách jsme navštívili  Žywiec a jeho okolí.  Sobotní odpoledne patřilo slavnostnímu otevření Centra Folklóru Těšínského Slezska v   COK Dom Narodowy v Cieszynie, které se stává součástí a symbolem polsko-české spolupráce. Program byl velmi zajímavý- kromě rukodělných workshopů zde vystoupily kapely  a soubory: Torka,  Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej a Dubina z Rožňavy.
Nedělní XIX. Těšínský jarmark řemesel (22.9.) se vydařil! Na nádvoří Zámku v  Cieszynie se sešli  zástupci různých tradičních řemesel (Gorolsko Swoboda), prodejci a pro děti i dospělé se realizovaly workshopy, které byly vyhledávané a žádané u návštěvníků . Nechyběly kulinářské workshopy a soutěž o tradiční jablečný štrúdl byla zastoupena 10 výrobky. Atmosféra babího léta byla umocněna vystoupením folklórních souborů a muzik: CM Slezan, gorolská kapela Bukóń,  Rajwach z Istebné, Torka, Dubina Rožňava, Lipka s Katarzynou Broda-Firla a domácí Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej.    
Závěr Truhly byl zakončen  společným zpíváním a  Gorolskou mši svatou v Rotundě na Zámeckém vrchu.
Akce byla pořádána za finanční podpory Moravskoslezského kraje a Města Český Těšín.
             Kraj-mdrc1a5a5b8350e98af.jpg                                                                     
Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg