Novinky

01.07.2021 Zveřejněna nabídka ZÚ

Od 1. 7. je zveřejněna nabídka zájmových útvarů a kurzů pro školní rok 2021/2022

29.04.2020 Vizitky kroužků

Upoutávky na vybrané kroužky, které budeme otevírat v příštím školním roce najdete: www.svcamos.cz --> Kroužky 2020/2021 --> Vizitky kroužků.

20.04.2020 Buďte s námi

Videa, návody, nápady a inspirace na sportovní, taneční, kreativní či zábavnou činnost najdete v záložce Aktivity pro rodiče s děmi.

19.02.2019 Registrace nových členů před přihlášením

Vážení rodiče, prosíme Vás zkontrolujte si Vaší registraci v našem systému. Noví členové se musí před prvním přihlášením do zú, kurzu, táboru do systému nejprve zaregistrovat. Přesný postup najdete na www.svcamos.cz v menu tábory - postup při on-line přihlašování. registrace : https://ddmtesin.iddm.cz Telefonicky nebude možno přihlašovat !!!!!!

O cenu města Českého Těšína


 Mezinárodní taneční soutěž "O cenu města Českého Těšína"
 

 
Cílem projektu je propagace a podpora společenského tance mezi dětmi, mládeží i dospělými páry především v našem regionu Moravskoslezské divize ČSTS a městě Český Těšín. Soutěže se zúčastňují rovněž páry z Polska a Slovenska. Soutěžní klání proběhá ve výkonnostních třídách E, D, C, B v postupových soutěžích dětí, juniorů a dospělých ve standardních a latinskoamerických tancích. Je kladen důraz i na začínající tanečníky zejména v dětských a juniorských kategoriích. Taneční soutěž poskytuje možnost tanečním párům různých věkových kategorií uplatnit své celoroční snažení a pilnou přípravu, kde také mohou předvést svůj talent a pod hodnocením odborné poroty změřit své síly.
 Celý projekt vychází z potřeby propagovat zejména u dětí a mládeže zájem o sportovní tanec a využít k prezentaci volno-časové aktivity v našem městě i regionu. Pracovníci SVČ Amos a tým odborných funkcionářů během přípravy a realizace soutěže se snaží vytvořit dobré podmínky, které jsou nezbytné k dosažení nejlepších výsledků pro soutěžící páry. Vytvoření technického zázemí jak pro účastníky soutěže, funkcionáře, porotu i návštěvníky byly prioritou příprav.

Taneční soutěž v roce 2019
Projekt byl finančně i organizačně zahájen od dubna 2019, kdy byl sestaven tým pracovníků s rozdělením kompetencí a smluvních podmínek při přípravě a realizaci akce včetně finančního rozpočtu. Byl upřesněn termín konání soutěže, vzhledem ke kalendáři soutěží ČSTS, následně pak v druhé fázi byly zpracovány propozice včetně registrace u ČSTS. Velkou měrou byla akce pořádána ve spolupráci s Moravskoslezskou divizí ČSTS. Dalšími partnery byly organizace města i místní taneční klub: Marendi z.s., Albrechtova střední škola v Českém Těšíně, KaSS „Střelnice“,  ETC, z.s.  a Polské Gymnázium im. Juliusza Słowackiego v Českém Těšíně. Nad celou akci má záštitu Město Český Těšín.
 
Taneční soutěž se uskutečnila  ve Sportovní hale Pink aréna SVČ Amos, v letošním roce již ve vlastních prostorách, které ulehčily spoustu organizačních příprav.
 
Intenzívní příprava od září-listopadu 2019 obnášela návrhy propagačních materiálů včetně tisku a distribuce, zajištění věcných cen, medailí, pohárů a diplomů, kontrola registrace přihlášek včetně upřesnění harmonogramu soutěží, zajištění poroty, funkcionářů a dalších organizačních a technických prací. Vyvrcholení příprav na akci probíhalo týden před konáním akce, kdy technický tým připravoval zázemí pro všechny zúčastněné: položení tanečního parketu, zhotovení elevace včetně stolové úpravy pro diváky, postavení a  instalace osvětlení a ozvučení, výzdoba sálu, příprava prostor pro porotu, funkcionáře, šatny pro soutěžící a veřejnost.
 
Výstupy projektu
Soutěž se uskutečnila v sobotu 2. 11. 2019. Při plánování byl vybrán termín, který akceptuje Moravskosleszká divize ČSTS vzhledem k plánování dalších soutěží tanečních klubů na severní Moravě. Soutěž byla pořádána pro taneční páry tř. E, D, C, B. Porota byla vybrána z řad profesionálních tanečníků, tanečních trenérů a profesionálních porotců. Soutěž se řídila propozicemi a soutěžním řádem určeným pro soutěže ve sportovním tanci, v součinnosti s vedoucí soutěže a odborného dozoru. Součástí celodenního soutěžního klání proběhlo celkem 30 postupových soutěží ve standardních a latinskoamerických tancích. V této soutěži byly úspěšné rovněž taneční páry domácího klubu Marendi, které obdržely 1. místo v kategorii- Děti II C v latinskoamerických tancích – Albert Břečka-Rozálie Lacinová a  Junioři II B v latinskoamerických tancích- Tobias Ottner- Karolína Jelínková,  byly předány celkem 2 poháry „O cenu města Českého Těšína“ párům v kombinaci tanců (STT a LAT) - v kategorii Juniorů –  Roman Czeczotka – Marie Slezáková (TK Trend Ostrava) a v kategorii Dospělí David Pisula-Klára Smiešková (TK Flodur-Floduráček Havířov).
Celkem se soutěží zúčastnilo ve všech kategoriích 242 párů, návštěvníků 251, organizační a realizační tým v počtu 83 osob, celkem 818 účastníků.
 
Publicita
Informace o taneční soutěži proběhly formou tiskových zpráv v regionálním a místním tisku, byly zpracovány plakáty, pozvánky k akci (zasílány poštou a meilem), které byly rozeslány a rozmístěny v Českém Těšíně a blízkém okolí. Soutěž byla propagována na webových stránkách SVČ, facebooku SVČ a Města Český Těšín a na stránkách pořádajících organizací – partnerů. Záznam akce byl zveřejněn rovněž IFK TV Třinec.
 
Oznámení o finančním příspěvku Moravskoslezského kraje bylo uvedeno na všech tištěných materiálech, které byly distribuovány do místních veřejných institucí a školských zařízení. Tato informace byla uvedena také na webových stránkách SVČ Český Těšín - www.svcamos.cz - a zazněla ústně při zahájení a během samotné akce.
Logo Moravskoslezského kraje bylo viditelně prezentováno na rolapu a na velkoplošné obrazovce během soutěže a objevuje se i ve fotodokumentaci z akce.
 
Závěr
Letošní ročník soutěže „O cenu města Českého Těšína“ díky podpoře Moravskoslezského kraje a podpory Města Český Těšín posunul opět pomyslnou příčku výše. Tým odborných pracovníků a služby, které jsme mohli díky financím zajistit, byly velmi kladně hodnoceny odborníky i celým přípravným výborem. Z řad návštěvníků jsme obdrželi samé dobré ohlasy, což je naší prioritou, jelikož se budou soutěžní páry do Českého Těšína rády vracet.
 
Hlavní pořadatel soutěže:
Středisko volného času Amos, Český Těšín, příspěvková organizace
Český svaz tanečního sportu - Moravskoslezská divize
 
Partneři:
Marendi z. s. Petrovice
ETC, z.s. Český Těšín
KaSS „Střelnice“ Český Těšín
Albrechtova střední škola Český Těšín
Polské Gymnázium im. Juliusza Słowackiego