O cenu města Českého Těšína


 Mezinárodní taneční soutěž "O cenu města Českého Těšína"
 

 
Cílem projektu je propagace a podpora společenského tance mezi dětmi, mládeží i dospělými páry především v našem regionu Moravskoslezské divize ČSTS a městě Český Těšín. Soutěže se zúčastňují rovněž páry z Polska a Slovenska. Soutěžní klání proběhá ve výkonnostních třídách E, D, C, B v postupových soutěžích dětí, juniorů a dospělých ve standardních a latinskoamerických tancích. Je kladen důraz i na začínající tanečníky zejména v dětských a juniorských kategoriích. Taneční soutěž poskytuje možnost tanečním párům různých věkových kategorií uplatnit své celoroční snažení a pilnou přípravu, kde také mohou předvést svůj talent a pod hodnocením odborné poroty změřit své síly.
 Celý projekt vychází z potřeby propagovat zejména u dětí a mládeže zájem o sportovní tanec a využít k prezentaci volno-časové aktivity v našem městě i regionu. Pracovníci SVČ Amos a tým odborných funkcionářů během přípravy a realizace soutěže se snaží vytvořit dobré podmínky, které jsou nezbytné k dosažení nejlepších výsledků pro soutěžící páry. Vytvoření technického zázemí jak pro účastníky soutěže, funkcionáře, porotu i návštěvníky byly prioritou příprav.

Taneční soutěž v roce 2019
Projekt byl finančně i organizačně zahájen od dubna 2019, kdy byl sestaven tým pracovníků s rozdělením kompetencí a smluvních podmínek při přípravě a realizaci akce včetně finančního rozpočtu. Byl upřesněn termín konání soutěže, vzhledem ke kalendáři soutěží ČSTS, následně pak v druhé fázi byly zpracovány propozice včetně registrace u ČSTS. Velkou měrou byla akce pořádána ve spolupráci s Moravskoslezskou divizí ČSTS. Dalšími partnery byly organizace města i místní taneční klub: Marendi z.s., Albrechtova střední škola v Českém Těšíně, KaSS „Střelnice“,  ETC, z.s.  a Polské Gymnázium im. Juliusza Słowackiego v Českém Těšíně. Nad celou akci má záštitu Město Český Těšín.
 
Taneční soutěž se uskutečnila  ve Sportovní hale Pink aréna SVČ Amos, v letošním roce již ve vlastních prostorách, které ulehčily spoustu organizačních příprav.
 
Intenzívní příprava od září-listopadu 2019 obnášela návrhy propagačních materiálů včetně tisku a distribuce, zajištění věcných cen, medailí, pohárů a diplomů, kontrola registrace přihlášek včetně upřesnění harmonogramu soutěží, zajištění poroty, funkcionářů a dalších organizačních a technických prací. Vyvrcholení příprav na akci probíhalo týden před konáním akce, kdy technický tým připravoval zázemí pro všechny zúčastněné: položení tanečního parketu, zhotovení elevace včetně stolové úpravy pro diváky, postavení a  instalace osvětlení a ozvučení, výzdoba sálu, příprava prostor pro porotu, funkcionáře, šatny pro soutěžící a veřejnost.
 
Výstupy projektu
Soutěž se uskutečnila v sobotu 2. 11. 2019. Při plánování byl vybrán termín, který akceptuje Moravskosleszká divize ČSTS vzhledem k plánování dalších soutěží tanečních klubů na severní Moravě. Soutěž byla pořádána pro taneční páry tř. E, D, C, B. Porota byla vybrána z řad profesionálních tanečníků, tanečních trenérů a profesionálních porotců. Soutěž se řídila propozicemi a soutěžním řádem určeným pro soutěže ve sportovním tanci, v součinnosti s vedoucí soutěže a odborného dozoru. Součástí celodenního soutěžního klání proběhlo celkem 30 postupových soutěží ve standardních a latinskoamerických tancích. V této soutěži byly úspěšné rovněž taneční páry domácího klubu Marendi, které obdržely 1. místo v kategorii- Děti II C v latinskoamerických tancích – Albert Břečka-Rozálie Lacinová a  Junioři II B v latinskoamerických tancích- Tobias Ottner- Karolína Jelínková,  byly předány celkem 2 poháry „O cenu města Českého Těšína“ párům v kombinaci tanců (STT a LAT) - v kategorii Juniorů –  Roman Czeczotka – Marie Slezáková (TK Trend Ostrava) a v kategorii Dospělí David Pisula-Klára Smiešková (TK Flodur-Floduráček Havířov).
Celkem se soutěží zúčastnilo ve všech kategoriích 242 párů, návštěvníků 251, organizační a realizační tým v počtu 83 osob, celkem 818 účastníků.
 
Publicita
Informace o taneční soutěži proběhly formou tiskových zpráv v regionálním a místním tisku, byly zpracovány plakáty, pozvánky k akci (zasílány poštou a meilem), které byly rozeslány a rozmístěny v Českém Těšíně a blízkém okolí. Soutěž byla propagována na webových stránkách SVČ, facebooku SVČ a Města Český Těšín a na stránkách pořádajících organizací – partnerů. Záznam akce byl zveřejněn rovněž IFK TV Třinec.
 
Oznámení o finančním příspěvku Moravskoslezského kraje bylo uvedeno na všech tištěných materiálech, které byly distribuovány do místních veřejných institucí a školských zařízení. Tato informace byla uvedena také na webových stránkách SVČ Český Těšín - www.svcamos.cz - a zazněla ústně při zahájení a během samotné akce.
Logo Moravskoslezského kraje bylo viditelně prezentováno na rolapu a na velkoplošné obrazovce během soutěže a objevuje se i ve fotodokumentaci z akce.
 
Závěr
Letošní ročník soutěže „O cenu města Českého Těšína“ díky podpoře Moravskoslezského kraje a podpory Města Český Těšín posunul opět pomyslnou příčku výše. Tým odborných pracovníků a služby, které jsme mohli díky financím zajistit, byly velmi kladně hodnoceny odborníky i celým přípravným výborem. Z řad návštěvníků jsme obdrželi samé dobré ohlasy, což je naší prioritou, jelikož se budou soutěžní páry do Českého Těšína rády vracet.
 
Hlavní pořadatel soutěže:
Středisko volného času Amos, Český Těšín, příspěvková organizace
Český svaz tanečního sportu - Moravskoslezská divize
 
Partneři:
Marendi z. s. Petrovice
ETC, z.s. Český Těšín
KaSS „Střelnice“ Český Těšín
Albrechtova střední škola Český Těšín
Polské Gymnázium im. Juliusza Słowackiego 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.