Novinky

24.01.2020 Pololetní prázdniny

V pátek 31. 1. 2020 probíhají pololetní prázdniny a nebudou se konat lekce kroužků a kurzů.

04.09.2019 POZOR!

Vážení rodiče, upozorňujeme na změnu dne konání kroužku. Angličtina pro předškoláky – STŘEDA - 15,30 – 16,30 hod. Angličtina pro děti 1. – 3. Třída – STŘEDA – 16,45 – 17,45 hod. Irský step – PONDĚLÍ – 17,30 – 19,00 hod. Čas konání zůstává stejný! Děkujeme za pochopení.

28.08.2019 Platba za zájmové útvary

Platba za zájmové útvary bude možná až v měsíci říjnu! Přihlašování bude spuštěno 15.9. on-line, od pondělí 16.9. lze přihlásit osobně na pokladně. Přihláška bude elektronicky potvrzena s dodatkem platby do 3 dnů. Platbu však proveďte až si budete daným kroužkem zcela jisti. Děkujeme.

19.02.2019 Registrace nových členů před přihlášením na příměstské tábo

Vážení rodiče, prosíme Vás zkontrolujte si Vaší registraci v našem systému. Noví členové se musí před prvním přihlášením do systému nejprve zaregistrovat. Přesný postup najdete na www.ddmtesin.cz v menu tábory - postup oři on-line přihlašování. registrace : https://ddmtesin.iddm.cz Telefonicky nebude možno přihlašovat !!!!!!

SVČ Amos Český Těšín - technické kroužky 2019Podpora technických a přírodovědných aktivit

v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže (ŠMS/M)

Rada kraje na své schůzi dne 27. 11. 2018 usnesením č. 51/4643 schválila podmínky dotačního programu Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže (ŠMS/M) pro rok 2019.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Cíle a priority programu (účelové určení)

ŠMS/M/1 Podpora technických a přírodovědných aktivit ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže

Tento dotační titul je zaměřen na podporu nabídky kroužků ve školských zařízeních pro zájmová vzdělávání typu střediska volného času a domy dětí a mládeže tak, aby byla rozšířena technická a přírodovědná gramotnost dětí a mládeže.

Prioritou je podpora technických a přírodovědných kroužků, tj. modelářské kroužky, kroužky zaměřené na elektrotechniku, robotiku, fyziku, chemii, matematiku a programování, které povedou ke zvýšení zájmu dětí a mládeže o techniku a přírodní vědy.

V rámci tohoto dotačního titulu byl schválen projekt  "SVČ AMOS Český Těšín - technické kroužky 2019", který je zaměřen na nákup technického vybavení pro technické a modelářské kroužky.
Realizace projektu byla zahájena dne 1. 1. 2019, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2019.