Novinky

14.10.2020 pokladna v SVČ Amos uzavřena

Dne 15.10.2020 je pokladna z důvodu nemoci UZAVŘENA. Podepsané přihlášky můžete vhazovat do schránky SVČ Amos, přístupné z ulice Frýdecká. Děkujeme.

28.07.2020 Přihlášky do kroužků a kurzů

Od 1. srpna můžete online podávat předběžné přihlášky do kroužů a kurzů na školní rok 2020/2021.

29.04.2020 Vizitky kroužků

Upoutávky na vybrané kroužky, které budeme otevírat v příštím školním roce najdete: www.svcamos.cz --> Kroužky 2020/2021 --> Vizitky kroužků.

20.04.2020 Buďte s námi

Videa, návody, nápady a inspirace na sportovní, taneční, kreativní či zábavnou činnost najdete v záložce Aktivity pro rodiče s děmi.

19.02.2019 Registrace nových členů před přihlášením

Vážení rodiče, prosíme Vás zkontrolujte si Vaší registraci v našem systému. Noví členové se musí před prvním přihlášením do zú, kurzu, táboru do systému nejprve zaregistrovat. Přesný postup najdete na www.svcamos.cz v menu tábory - postup při on-line přihlašování. registrace : https://ddmtesin.iddm.cz Telefonicky nebude možno přihlašovat !!!!!!

SVČ Amos Český Těšín - technické kroužky 2019Podpora technických a přírodovědných aktivit

v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže (ŠMS/M)

Rada kraje na své schůzi dne 27. 11. 2018 usnesením č. 51/4643 schválila podmínky dotačního programu Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže (ŠMS/M) pro rok 2019.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Cíle a priority programu (účelové určení)

ŠMS/M/1 Podpora technických a přírodovědných aktivit ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže

Tento dotační titul je zaměřen na podporu nabídky kroužků ve školských zařízeních pro zájmová vzdělávání typu střediska volného času a domy dětí a mládeže tak, aby byla rozšířena technická a přírodovědná gramotnost dětí a mládeže.

Prioritou je podpora technických a přírodovědných kroužků, tj. modelářské kroužky, kroužky zaměřené na elektrotechniku, robotiku, fyziku, chemii, matematiku a programování, které povedou ke zvýšení zájmu dětí a mládeže o techniku a přírodní vědy.

V rámci tohoto dotačního titulu byl schválen projekt  "SVČ AMOS Český Těšín - technické kroužky 2019", který je zaměřen na nákup technického vybavení pro technické a modelářské kroužky.
Realizace projektu byla zahájena dne 1. 1. 2019, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2019.