Novinky

02.12.2020 Informace k provozu SVČ Amos

Vážení rodiče, od 7. 12. otevíráme naše středisko do 22. 12. a poté následují vánoční prázdniny. V novém roce zahajujeme v pondělí 4. 1. 2021. Vzhledem ke složitosti situace související s ochranou před onemocněním Covid 19, není stále jasné, zda bude činnost plynulá či bude omezena nebo přerušena. S přihlédnutím k celkové délce přerušení činnosti budeme činnost kroužků prodlužovat do konce června 2021 a za ostatní neodučené hodiny budeme vracet zápisné. Po vypočtení vratek za neodučené hodiny budou peníze bezkontaktně převedeny na účet rodiče. Těšíme se, až se prostory našeho Amose znovu naplní dětským smíchem. Přejeme Vám i Vašim dětem hodně trpělivosti, pevné nervy a stálé zdraví.

29.04.2020 Vizitky kroužků

Upoutávky na vybrané kroužky, které budeme otevírat v příštím školním roce najdete: www.svcamos.cz --> Kroužky 2020/2021 --> Vizitky kroužků.

20.04.2020 Buďte s námi

Videa, návody, nápady a inspirace na sportovní, taneční, kreativní či zábavnou činnost najdete v záložce Aktivity pro rodiče s děmi.

19.02.2019 Registrace nových členů před přihlášením

Vážení rodiče, prosíme Vás zkontrolujte si Vaší registraci v našem systému. Noví členové se musí před prvním přihlášením do zú, kurzu, táboru do systému nejprve zaregistrovat. Přesný postup najdete na www.svcamos.cz v menu tábory - postup při on-line přihlašování. registrace : https://ddmtesin.iddm.cz Telefonicky nebude možno přihlašovat !!!!!!

Prázdniny 2020


VYHODNOCENÍ
 
PRÁZDNINY 2020 - celoměstská soutěž
 
Skončil již XVIII. ročník celoměstského projektu pod názvem PRÁZDNINY 2020, který probíhal během července a srpna v Českém Těšíně.  
            V letošním roce došlo k nečekaným změnám v souvislosti výskytem pandemie a nařízeným hygienickým a bezpečnostním předpisům.  Předvídat, jak se bude situace vyvíjet a jak akce přizpůsobit nařízením, bylo velice složité. Některé organizace účast v letošním roce zrušily, ale i přes ztížené podmínky se do akce zapojilo 13 organizací města Český Těšín.
Děti se mohly zapojit do různorodé činnosti od sportovních akcí, tvořivých a výtvarných workshopů až po znalostní nebo vzdělávací aktivity či výlety do blízkého okolí.
Opatření a nezvyklá situace se projevila v organizaci akcí. Registrace do soutěže a výdej soutěžních brožur probíhala během prázdnin pouze ve SVČ Amos, některé akce se rozdělily do více bloků pro menší skupiny. Obava rodičů či nečekané změny v organizaci možná způsobily menší zájem o registraci, projevila se i menší účast na jednotlivých aktivitách. Zaznamenali jsme však i zájem jiných organizací pořádající příměstské tábory ve městě, které nabízené aktivity zařadily do svého programu – jednalo se převážně o sportovní a vzdělávací aktivity.
 
Celkem českotěšínské organizace připravily pro soutěžící 54 akcí.
Soutěže se zúčastnilo celkem 47 registrovaných dětí a akcemi prošlo přes 640 účastníků.
 
Prázdninové aktivity nalezl každý účastník v brožuře, do které sbírali soutěžní razítka za účast na jednotlivých programech. Po nasbírání 10 razítek si účastník vyzvedl odměnu ve formě trička s logem Prázdniny 2020.
 
Na slavnostním vyhodnocení bylo odměněno nejlepších 32 účastníků věcnou odměnou a vedení města odměnilo nejaktivnější účastníky, kteří dosáhli nejvíce bodů (40, 44 a 48 bodů). Gratulujeme všem odměněným a děkujeme za vaši podporu a účast.

Těšíme se na vás v dalším ročníku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Startujeme 18. ročník celoměstského projektu

PRÁZDNINY 2020!

Vážení rodiče, milé děti,
je pro vás připravena nabídka prázdninových aktivit, při jejíž přípravě nás zastihla epidemie koronaviru a vládní nařízení ohledně pořádání akcí a stanovení a dodržování hygienických podmínek.
Pořádající organizace tyto opatření přijala a budou se snažit vyjít vám co nejvíce vstříc.

Věnujte zvýšenou pozornost níže uvedeným změnám:

Hlavní změny v souvislosti s pandemií:
 1. BROŽURKY – budou vydávány pouze v SVČ Amos zákonnému zástupci dítěte. Vlastním podpisem zákonný zástupce souhlasí s registrací dítěte, dodržování hygienických a bezpečnostních opatření pořádajících organizací a s pořízením foto či video záznamu a jeho zveřejněním v médiích a použití v propagačních materiálech. Termíny vydávání brožur bude zveřejněno na FB a web stránce. Bližší informace k vydávání na tel.: 774 730 038.
 2. HARMONOGRAM AKCÍ – u některých akcí došlo k časovému překrývání, které vzniklo upravením aktivit tak, aby byla dodržena hygienická nařízení. Z tohoto důvodu byly některé akce upraveny do dvou vstupů či dvou dnů.
 3. NOŠENÍ ROUŠEK NA AKCI – mějte je vždy u sebe, pořádající organizace je mohou vyžadovat při vstupu na akci. Týká se dětí i dospělých osob, které se budou účastnit akce s dítětem.
 4. PŘIHLAŠOVÁNÍ PŘEDEM NA AKCI – některé organizace zavedly tuto povinnost, aby zabezpečily hygienické podmínky. Tuto informaci najdete v poznámkách akce nebo si jej ověřte u organizátora. Seznam všech organizátorů a kontakty jsou uvedené také v zadní části brožury.
 5. RODINNÉ VÝLETY – v letošním roce zrušeny.
 6. DEZINFEKCE A ZAJIŠTĚNÍ HYGIENICKÝCH PODMÍNEK – je v režii pořádající organizace, které má stanovené hygienickým předpisem.

 
Do soutěže lze přihlásit dítě od 6 let, aktivit se mohou zúčastnit i dospěli. V některých případech je přítomnost doprovodné osoby vítána (výpomoc při činnosti). Akce se můžete zúčastnit i v případě, že se nemáte zájem se registrovat.

Jak jste již zvyklí, budete na všech akcích sbírat razítka za splněné aktivity do brožurky. Razítko dává organizátor po splnění činnosti či ukončení akce.

Když bude mít dítě splněno 10 aktivit a tedy 10 razítek, může si vyzvednout tričko s nápisem Prázdniny 2020 ve SVČ Amos, Frýdecká 690/32 (v recepci na základě předložené brožury).


Pozor, změna času konání!!! Slavnostní ukončení akce „Prázdniny 2020“ se koná v sobotu 29. 8. 2020 v 9:00 hod. v Čítárně a kavárně Avion. Účast je vymezena pro prvních 30 dětí, které nasbíraly nejvíce bodů. Tři nejlepší účastníci převezmou hodnotnou cenu, ostatní pak obdrží malou upomínku. Žádáme účastníky soutěže, aby se na vyhodnocení dostavili v tričku akce Prázdniny 2020.Zkratky:
P - průběžná akce, tzn. na akci je možné přijít během uvedené doby konání a po splnění úkolu odejít.
NP - neprůběžná akce, tzn. na akci musí účastník přijít v uvedený začátek akce a nelze odejít z této akce dříve, než je akce ukončena danou hodinou (razítko dostává až po skončení aktivity)


Bodové skóre a kalendář akcí najdete na: https://prazdniny.zasipkou.cz


ORGANIZÁTOŘI A KONTAKTY:

 • Apoštolská církev, Křesťanské centrum Český Těšín (KC): Marcela Šteťárová, tel.: 739 524 821, e-mail: marcela-w@seznam.cz
 • Český svaz včelařů, o. s., ZO Český Těšín (Včelaři): Luboš Supík, tel.: 603 717 566, e-mail: supikl@seznam.cz
 • HC Vlci Český Těšín (HC): Bc. Petra Nevelöšová, tel.: 773 761 570, e-mail: nevelosova@centrum.cz
 • Jezdecký klub v České Těšíně, z. s. (JK): Marika Heckelová, te.: 722 979 111, e-mail: jezdeckyklubct@seznam.cz
 • JK Stáj Kennbery (JK Kennbery): Žaneta Lodzianová, tel.: 737 830 604, e-mail: jk.kennbery@seznam.cz
 • Junák - český skaut, z.s., středisko Zlatá Orlice Český Těšín (Junák): Tereza Siudová, tel: 739 631 107, e-mail: t.siudova@ostrianon.cz
 • Ing. Zbyšek Kaleta - KALIA (KALIA): Jana Kaletová, tel.: 724 118 838, e-mail: johankact@gmail.com
 • Kulturní a společenské středisko "Střelnice" (KaSS): Jitka Groň Kiková, tel.: 558 712 695, e-mail: jitka.kikova@kassct.cz
 • Mateřské centrum Šťastné srdce (MC ŠS): Pavlína Sihelská, tel.: 773 689 177, e.mail: mc.stastnesrdce@gmail.com
 • Městská knihovna Český Těšín (MěK): Dana Zipserová, tel.: 558 711 961, e-mail: zipserova@noiva-tesin.cz. Kontakty na pobočky:
 1. ul. Ostravská, tel.: 558 746 950
 2. ul. Havlíčkova, tel.: 558 711 147
 3. ul. Slovenská, tel.: 558 741 548
 • Středisko volného času Amos (SVČ): Šárka Godulová, tel.: 774 730 038, e-mail: sarka.godulova@svcamos.cz
 • Svibická šestka, z.s. (Svibická 6): Mgr. Jana Jurčagová, tel.: 702 967 915, e-mail: svibicka.sestka@seznam.cz
 • TRIANON, z.s. (TRIANON): Ing. Tereza Siudová, tel.: 739 631 107, e-mail: t.siudova@ostrianon.cz