Novinky

01.07.2021 Zveřejněna nabídka ZÚ

Od 1. 7. je zveřejněna nabídka zájmových útvarů a kurzů pro školní rok 2021/2022

29.04.2020 Vizitky kroužků

Upoutávky na vybrané kroužky, které budeme otevírat v příštím školním roce najdete: www.svcamos.cz --> Kroužky 2020/2021 --> Vizitky kroužků.

20.04.2020 Buďte s námi

Videa, návody, nápady a inspirace na sportovní, taneční, kreativní či zábavnou činnost najdete v záložce Aktivity pro rodiče s děmi.

19.02.2019 Registrace nových členů před přihlášením

Vážení rodiče, prosíme Vás zkontrolujte si Vaší registraci v našem systému. Noví členové se musí před prvním přihlášením do zú, kurzu, táboru do systému nejprve zaregistrovat. Přesný postup najdete na www.svcamos.cz v menu tábory - postup při on-line přihlašování. registrace : https://ddmtesin.iddm.cz Telefonicky nebude možno přihlašovat !!!!!!

Prázdniny 2021

19. ročník celoměstského projektu

PRÁZDNINY 2021!

Vážení rodiče, milé děti,
zveme vás k účasti v 19. ročníku celoměstské akce Prázdniny 2021. Akce probíhá ve spolupráci s městskými organizacemi během července a srpna a je určena převážně pro děti od 6 do 15 let.

Zapojit se můžete dvěma způsoby a to registrací do soutěže, kdy dítě obdrží brožurku se seznamem akcí a tabulkou pro sbírání razítek, anebo si zajdete na vybrané aktivity jen tak. V případě zaregistrování může dítě soutěžit o věcnou odměnu a to tím, že splní co nejvíc aktivit.

Čeká na vás přes 60 aktivit a za každou splněnou činnost dostane dítě do brožurky od organizátora razítko. Když bude mít splněno 1O aktivit, tedy 10 razítek, může si vyzvednout tričko s logem Prázdniny 2021 v recepci SVČ Amos na základě předložené brožurky.
Proto nezapomínejte na brožurku a noste ji s sebou.

Po roční pauze obnovujeme rodinné výlety!
Podmínky účasti:
1. u dítěte splnění minimálního počtu razítek uvedeného u daného výletu,
2. povinná účast rodiče nebo jiné dospělé osoby v maximálním počtu 2 osob na 1 a více dětí.
Po celou dobu výletu dospělí zodpovídají za své děti. Samostatné děti se výletu nemohou zúčastnit. Jídlo si účastníci zajišťují sami. SVČ Amos hradí dopravné a vstupné pouze dětem, dospělí platí účastnický poplatek 100 Kč/osoba a vstupné ve výši podle místa výletu. Usnadní a zrychlí se tím platba na místě. Přihlášení a platby na pokladně SVČ Amos v pokladních hodinách do termínu uvedeného u výletu. Rodinný výlet NENÍ bodován, je chápán jako odměna.

Registraci provádí zákonný zástupce a svým podpisem dává souhlas s uvedením jeho telefonního čísla pro kontaktování (v případě zapomenutí brožurky, oznámení výhry), a pořízením foto či video záznamu a jeho zveřejněním v médiích a použití v propagačních materiálech. Zápis bude prováděn v SVČ Amos od 14. 6. v pracovní dny 8:30 – 16:00 hod.

Pro děti jsou připravené výtvarné, sportovní, kreativní, technické činnosti a turistické výlety. Seznam aktivit naleznete v brožurce, na plakátech, na webu a sociálních sítích SVČ Amos. U aktivit je uveden doporučený věk účastníka, akce se může zúčastnit i mladší dítě, avšak s dospělým doprovodem. Na některých akcích je dokonce nutná pomoc dospělé osoby. S ohledem na činnost je akce organizována buď jako průběžná, tzn. na akci je možné přijít během uvedené doby konání a po splnění úkolu odejít, nebo neprůběžná, tzn. na akci musí účastník dorazit v uvedený začátek akce a nelze odejít z této akce dříve, než je akce ukončena danou hodinou (razítko dostává do hrací karty až po skončení aktivity). Upozorňujeme, že na některé aktivity je třeba se přihlásit předem na uvedený kontakt z důvodu omezené kapacity.
Aktivity Lego minstorms, Virtuální realita, Rukodělná dílnička probíhají ve dvou dnech se stejnou náplní z důvodu omezené kapacity a chceme, aby si akci děti užily. Přihlášení na akci bude probíhat na web stránce SVČ Amos přes klientský účet, a dítě se registruje vždy jen na jeden den.

Slavnostní ukončení akce „Prázdniny 2021“ se koná v sobotu 4. 9. 2021 v Pink aréně v rámci akce Burza zájmových útvarů. Účast je vymezena pro prvních 30 dětí, které nasbíraly nejvíce bodů, o vyhlášení budou informovány. Tři nejlepší účastníci převezmou hodnotnou cenu, ostatní pak obdrží malou upomínku. Žádáme účastníky soutěže, aby se na vyhodnocení dostavili v tričku akce Prázdniny 2021.


Aktivity budou probíhat za stanovených a platných hygienických pravidel (respirátory, rozestupy, kapacita míst, ...), prosíme, dodržujte pokyny organizátorů. Aktuální informace, upozornění a pozvánky na své akce zveřejňují také pořádající organizace.

Začínáme 1. 7. a to výletem za poznáním Bohumínských meandrů, kterými vás provede vedoucí Svibické šestky. Na akci je nutné se přihlásit předem.

Těšíme se na vaši hojnou účast.

 Podrobný popis akcí: https://www.svcamos.cz/akce-a-kurzy (minimálně s 14 denním předstihem)

 Bodové skóre a kalendář akcí najdete na: https://prazdniny.zasipkou.cz
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zkratky:
P - průběžná akce, tzn. na akci je možné přijít během uvedené doby konání a po splnění úkolu odejít.
NP - neprůběžná akce, tzn. na akci musí účastník přijít v uvedený začátek akce a nelze odejít z této akce dříve, než je akce ukončena danou hodinou (razítko dostává až po skončení aktivity)

ORGANIZÁTOŘI A KONTAKTY:

 • Křesťanské centrum Český Těšín (KC): Marcela Šteťárová, tel.: 739 524 821, e-mail: marcela-w@seznam.cz  (Kutílek), Daniel Šotkovský, tel.: 602 157 813 (Běh Apoštola Pavla)
 • HC Vlci Český Těšín (HC): Bc. Petra Nevelöšová, tel.: 773 761 570, e-mail: nevelosova@centrum.cz
 • Jezdecký klub v České Těšíně, z. s. (JK): Marika Heckelová, tel.: 722 979 111, e-mail: jezdeckyklubct@seznam.cz
 • JK Stáj Kennbery (JK Kennbery): Žaneta Lodzianová, tel.: 737 830 604, e-mail: jk.kennbery@seznam.cz
 • Junák - český skaut, z.s., středisko Zlatá Orlice Český Těšín (Junák): Tereza Siudová, tel: 739 631 107, e-mail: t.siudova@ostrianon.cz
 • KALIA paper s.r.o. (KALIA): Jana Kaletová, tel.: 724 118 838, e-mail: johankact@gmail.com
 • Kulturní a společenské středisko "Střelnice" (KaSS): Jitka Groň Kiková, tel.: 558 712 695, e-mail: jitka.kikova@kassct.cz
 • Městská knihovna Český Těšín (MěK): Dana Zipserová, tel.: 558 711 961, e-mail: zipserova@noiva-tesin.cz. Kontakty na pobočky:
 1. ul. Ostravská, tel.: 558 746 950
 2. ul. Havlíčkova, tel.: 558 711 147
 3. ul. Slovenská, tel.: 558 741 548
 • Muzeum Těšínska, p.o. (MT): Mgr. Pavlína Badurová, tel.: 721 193 517, e-mail: pavlina.badurova@muzeumct.cz
 • Muzeum Těšínska, p.o., pobočka Archeopark Chotěbuz-Podobora (Archeo): Mgr. Lucie Rucká, tel.: 734 284 589, e-mail: lucie.rucka@muzeumct.cz
 • Správa účelových zařízení, p.o. (SÚZ): Ing. Alena Nogolová, tel.: 731 401 775, e-mail: nogolova@suzct.cz
 • Středisko volného času Amos (SVČ): Šárka Godulová, tel.: 774 730 038, e-mail: sarka.godulova@svcamos.cz
 • Svibická šestka, z.s. (Svibická 6): Mgr. Jana Jurčagová, tel.: 702 967 915, e-mail: svibicka.sestka@seznam.cz
 • TRIANON, z.s. (TRIANON): Ing. Tereza Siudová, tel.: 739 631 107, e-mail: t.siudova@ostrianon.cz