Novinky

22.11.2022 Advent v Těšíně

V pátek 25.11. zahájíme adventní čas. Na náměstí od 15 hodin jarmark a workshopy pro děti, od 15:30 vystoupení na podiu a v 18 hodin rozsvítíme vánoční stromek. Jako host vystoupí slovenská vokální skupina Fragile.

Sledujte nás

Prázdniny 2022

20. ročník celoměstského projektu

PRÁZDNINY 2022!

Vážení rodiče, milé děti,
zveme vás k účasti v jubilejním 20. ročníku celoměstské akce Prázdniny 2022. Akce probíhá ve spolupráci s městskými organizacemi během července a srpna a je určena převážně pro děti od 6 do 15 let.

Zapojit se můžete dvěma způsoby a to registrací do soutěže, kdy dítě obdrží brožurku se seznamem akcí a tabulkou pro sbírání razítek, anebo si zajdete na vybrané aktivity jen tak. V případě zaregistrování může dítě soutěžit o věcnou odměnu a to tím, že splní co nejvíc aktivit.

Čeká na vás přes 60 aktivit a za každou splněnou činnost dostane dítě do brožurky od organizátora razítko. Když bude mít splněno 1O aktivit, tedy 10 razítek, může si vyzvednout odměnu s logem Prázdniny 2022 v recepci SVČ Amos na základě předložené brožurky.
Proto nezapomínejte na brožurku a noste ji s sebou.

Organizujeme rodinné výlety za krásami našeho kraje. Pojedeme k přehradě Slezská Harta, do Valašského muzea v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm nebo rodinného areálu Skalka ve Vřesině.
Rodinných výletů se mohou zúčastnit registrované i neregistrované děti s povinnou účastí rodiče nebo jiné dospělé osoby v maximálním počtu 2 osob na 1 a více dětí. SVČ Amos hradí dopravné a vstupné pouze registrovaným dětem. Po celou dobu výletu dospělí zodpovídají za své děti. Samostatné děti se výletu nemohou zúčastnit. Jídlo si účastníci zajišťují sami. Dospělí a neregistrované děti platí účastnický poplatek a vstupné ve výši podle místa výletu.
17. 7. přehrada Slezská Harta, Leskovec nad Moravicí s hodinovou projížďkou elektrolodí Harta. Platby:
a) neregistrované dítě: účast.poplatek 100 Kč, plavebné pro dítě do 6 let 170 Kč, do 15 let 220 Kč
b) dospělá osoba: účast.poplatek 150 Kč, plavebné 260 Kč
30. 7. Skalka family park, Vřesina
Platby:
a) neregistrované dítě: účast.poplatek 50 Kč, vstupné 150 Kč zahrnuje vstup do areálu a neomezené využití atrakcí (Stezka indiánů, kolotoče, skákací hrady,  atd.), bludiště (zrcadlová síň, další prvky) a minizoo (27 druhů zvířat).
b) dospělá osoba: účast.poplatek 50 Kč, vstupné 80 Kč, mohou poté využívat veškeré atrakce společně s dětmi.
13. 8. Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm s možností si projít Valašskou dědinu, Mlýnskou dolinu a případně Dřevěné městečko. Platby:
a) neregistrované dítě: účast.poplatek 80 Kč, vstupné 140 Kč
b) dospělá osoba: účast.poplatek 100 Kč, vstupné 280 Kč

Změna místa výletů vyhrazena!
Konkrétní pravidla pro přihlášení a ceny výletu najdete na www.svcamos.cz/akce nebo v brožurce u daného výletu. Přihlášení a platby se provádějí na pokladně SVČ Amos v pokladních hodinách do termínu uvedeného u výletu. Usnadní a zrychlí se tím platba na místě. Rodinný výlet NENÍ bodován, je chápán jako odměna.


Registraci provádí zákonný zástupce a svým podpisem dává souhlas s uvedením jeho telefonního čísla pro kontaktování (v případě zapomenutí brožurky, oznámení výhry), a pořízením foto či video záznamu a jeho zveřejněním v médiích a použití v propagačních materiálech. Zavazuje se, že dítě (příp. doprovod) bude na akci dodržovat stanovené podmínky pořádající organizace a řídit se jejich pokyny.

Zápis od 20. 6. na recepci SVČ Amos v pracovní dny 8:00 – 14:30 hod.

Pro děti jsou připravené výtvarné, sportovní, kreativní, technické činnosti a turistické výlety. Seznam aktivit naleznete v brožurce, na plakátech, na webu a sociálních sítích SVČ Amos. U aktivit je uveden doporučený věk účastníka, akce se může zúčastnit i mladší dítě, avšak s dospělým doprovodem. Na některých akcích je dokonce nutná pomoc dospělé osoby.

S ohledem na činnost je akce organizována buď jako průběžná, tzn. na akci je možné přijít během uvedené doby konání a po splnění úkolu odejít, nebo neprůběžná, tzn. na akci musí účastník dorazit v uvedený začátek akce a nelze odejít z této akce dříve, než je akce ukončena danou hodinou (razítko dostává do hrací karty až po skončení aktivity). Upozorňujeme, že na některé aktivity je třeba se přihlásit předem na uvedený kontakt z důvodu omezené kapacity.
Aktivity pořádané SVČ Amos mají omezenou kapacitu a je nutné se předem přihlásit. Přihlášení na akci bude probíhat na web stránce SVČ Amos přes uvedený odkaz u dané aktivity.

Slavnostní ukončení akce „Prázdniny 2022“ se koná v sobotu 3. 9. 2022 v Pink aréně v rámci akce Burza zájmových útvarů. Účast je vymezena pro prvních 30 dětí, které nasbíraly nejvíce bodů, a o vyhlášení budou rodiče informováni formou SMS zprávy. Tři nejlepší účastníci převezmou hodnotnou cenu, ostatní pak obdrží věcný balíček.
Žádáme účastníky soutěže, aby se na vyhodnocení dostavili v tričku akce Prázdniny 2021.

Začínáme 1. 7. Rukodělnými dílničkami v SVČ Amos a na akci je nutné se přihlásit předem.

Těšíme se na vaši hojnou účast.


 Podrobný popis akcí: https://www.svcamos.cz/akce-a-kurzy (minimálně s 14 denním předstihem)

 Bodové skóre a kalendář akcí najdete na: https://prazdniny.zasipkou.cz
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zkratky:
P - průběžná akce, tzn. na akci je možné přijít během uvedené doby konání a po splnění úkolu odejít.
NP - neprůběžná akce, tzn. na akci musí účastník přijít v uvedený začátek akce a nelze odejít z této akce dříve, než je akce ukončena danou hodinou (razítko dostává až po skončení aktivity)

ORGANIZÁTOŘI A KONTAKTY:

 • Apoštolská církev Křesťanské centrum Český Těšín (AC KC), ul. Slovenská 3: Eliška Zetková, tel.: 605 963 778 (akce Crosssroad), Daniel Šotkovský, tel.: 602 157 813, e-mail: daniel.sotkovsky@gmail.com (Běh Apoštola Pavla)
 • Centrum sociálních služeb Český Těšín, p. o. (CSS), ul. Sokolovská 1997: Izabela Zajac, tel.: 558 740 193, 732 825 832, e-mail: izabela.zajac@csstesin.cz
 • Český svaz včelařů, z.s., ZO český Těšín (Včelaři): Luboš Supik, tel.: 603 717 566, e-mail: supikl@seznam.cz
 • Farní sbor evangelické církve a.v. v Českém Těšíně (SCEAV), ul. Na Nivách 1: Halina Piętaková, tel.: 732 963 794, e-mail: halina.pietakova@centrum.cz
 • HC Vlci Český Těšín (Vlci), ul. Svojsíkova 833: Bc. Petra Nevelöšová, tel.: 773 761 570, e-mail: nevelosova@centrum.cz
 • Jezdecký klub v České Těšíně, z. s. (JK), ul. Slezská 1135: Marika Heckelová, tel.: 722 979 111, e-mail: jezdeckyklubct@seznam.cz
 • JK Stáj Kennbery (JK Kennbery), ul. Mistřovická 9, Český Těšín - Mistřovice: Žaneta Lodzianová, tel.: 737 830 604, e-mail: jk.kennbery@seznam.cz
 • Junák - český skaut, z.s., středisko Zlatá Orlice Český Těšín (Junák), ul. Rybářská 85: Tereza Siudová, tel: 739 631 107, e-mail: t.siudova@ostrianon.cz
 • KALIA paper s.r.o. (KALIA), ul. Smetanova 1199/20: Jana Kaletová, tel.: 724 118 838, e-mail: johankact@gmail.com
 • Klub mladých Filadelfia (KMF), ul. Studentská 1631/25: Jan Czudek, tel.: 731 494 690, e-mail: honzaczudek@gmail.com
 • Kulturní a společenské středisko "Střelnice" (KaSS), Střelniční 256/1 : Jitka Groň Kiková, tel.: 733 125 329, e-mail: jitka.kikova@kassct.cz
 • Městská knihovna Český Těšín (MěK): Dana Zipserová, tel.: 558 711 961, e-mail: zipserova@noiva-tesin.cz. Kontakty na pobočky:
 1. ul. Ostravská, tel.: 558 746 950
 2. ul. Havlíčkova, tel.: 558 711 147
 3. ul. Slovenská, tel.: 558 741 548
 • Muzeum Těšínska, p.o. (MT), ul. Hlavní 115/15: Mgr. Pavlína Badurová, tel.: 721 193 517, e-mail: pavlina.badurova@muzeumct.cz
 • Muzeum Těšínska, p.o., pobočka Archeopark Chotěbuz-Podobora (MT-A), ul. Karvinská 455, Chotěbuz: Mgr. Lucie Rucká, tel.: 734 284 589, e-mail: lucie.rucka@muzeumct.cz
 • Správa účelových zařízení, p.o. (SÚZ), ul. Svojsíkova 833: Aneta Huczalová, tel.: 731 492 814, e-mail: huczalova@suzct.cz
 • Středisko volného času Amos (Amos), ul. Frýdecká 690/32 : Šárka Godulová, tel.: 774 730 038, e-mail: sarka.godulova@svcamos.cz
 • Svibická šestka, z.s. (Svibická 6): Mgr. Jana Jurčagová, tel.: 702 967 915, e-mail: svibicka.sestka@seznam.cz
 • TRIANON, z.s. (TRIANON), ul. Na Horkách 1701/23: Ing. Tereza Siudová, tel.: 739 631 107, e-mail: t.siudova@ostrianon.cz

 


 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.