Novinky

11.05.2020 Kroužky otevřeny v omezeném režimu

Vážení rodiče, od 11.5.2020 jsou v SVČ Amos otevřeny kroužky v omezeném režimu. Prosíme rodiče, aby si přečetli své emaily s informacemi. Veškeré dokumenty jsou zveřejněny na www.stránkách v odkazu Program akcí.

29.04.2020 Vizitky kroužků

Během měsíce května zveřejníme upoutávky na vybrané kroužky, které budeme otevírat v příštím školním roce. Najdete je: www.svcamos.cz --> Kroužky 2019/2020 --> Vizitky kroužků.

20.04.2020 Buďte s námi

Videa, návody, nápady a inspirace na sportovní, taneční, kreativní či zábavnou činnost najdete v záložce Aktivity pro rodiče s děmi.

19.02.2019 Registrace nových členů před přihlášením na příměstské tábo

Vážení rodiče, prosíme Vás zkontrolujte si Vaší registraci v našem systému. Noví členové se musí před prvním přihlášením do systému nejprve zaregistrovat. Přesný postup najdete na www.svcamos.cz v menu tábory - postup při on-line přihlašování. registrace : https://ddmtesin.iddm.cz Telefonicky nebude možno přihlašovat !!!!!!

Městské kolo v recitaci, dětská scéna

Obvodní a městské přehlídky dětských recitátorů (49. ročník ) je postupová přehlídka nejzajimavějších a nejispirativnějších vystoupení dětských sólových recitátorů.
Význam a charakter přehlídky: přehlídka má přímou vazbu na výuku českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích.
Prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básně či prózy a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí v dětech schopnost hlubšího porozumění textu. Ovládání mateřského jazyka přispívá ke kultivaci mluveného slova a rozvoji mluvních a komunikačních schopností. Děti jsou zároveň motivovány k aktivnímu poznávání české i světové literatury a získávají k ní vztah.
Kategorie:
I. kategorie 1.-3.tř.
II. kategorie 4.-5.tř.
III. kategorie 6.-7.tř.
IV. kategorie 8.-9.tř.
Soutěžíci budou hodnocení odbornou porotou z řad herců Těšínského divadla a dle pravidel soutěže.
Hodnocena bude:
- přirozenost dětského projevu a vybavenost recitátora
- umělecká hodnota textu přiměřená interpretační úrovni žáka a celková úroveň kultury projevu.


- Dětská scéna - přehlídka dětského divadla (49. ročník) - přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů proběhne tentýž den v dopoledních hodinách v prostorách Těšínského divadla - scéna loutkové divadla Bajka.Kód 196013
Název Městské kolo v recitaci, dětská scéna
Termín konání 28.02.2020 15:00 - 18:30
Místo konání Těšínské divadlo
Hlavní vedoucí Zdeňka Burda, Bc.
Věková skupina 7-15 let
Sraz účastníků do 15,00 hod. v TD - Bajka