Novinky

31.03.2021 Nové pokladní hodiny

od 8. dubna je pokladna otevřena pro veřejnost v těchto termínech: pondělí 9:00 - 11:00, 12:00 - 15:00 a čtvrtek 9:00 - 11:00, 12:00 - 16:00.

12.01.2021 Pozastavení přihlášek do KURZŮ

Z důvodu dočasného uzavření SVČ Amos, je pozastaveno přihlašování do kurzů.

02.12.2020 Informace k provozu SVČ Amos

Vážení rodiče, od 7. 12. otevíráme naše středisko do 18. 12. a poté následují vánoční prázdniny. V novém roce zahajujeme v pondělí 4. 1. 2021. Vzhledem ke složitosti situace související s ochranou před onemocněním Covid 19, není stále jasné, zda bude činnost plynulá či bude omezena nebo přerušena. S přihlédnutím k celkové délce přerušení činnosti budeme činnost kroužků prodlužovat do konce června 2021 a za ostatní neodučené hodiny budeme vracet zápisné. Po vypočtení vratek za neodučené hodiny budou peníze bezkontaktně převedeny na účet rodiče. Těšíme se, až se prostory našeho Amose znovu naplní dětským smíchem. Přejeme Vám i Vašim dětem hodně trpělivosti, pevné nervy a stálé zdraví.

29.04.2020 Vizitky kroužků

Upoutávky na vybrané kroužky, které budeme otevírat v příštím školním roce najdete: www.svcamos.cz --> Kroužky 2020/2021 --> Vizitky kroužků.

20.04.2020 Buďte s námi

Videa, návody, nápady a inspirace na sportovní, taneční, kreativní či zábavnou činnost najdete v záložce Aktivity pro rodiče s děmi.

PT 2 - Fotbalový I. (s dotací) OBSAZENO!

Tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín.
Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se mohou hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každé českotěšínské dítě může uplatnit 2 tábory s dotací. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Výjimka jsou tábory s koňmi, kde dítě může uplatnit pouze 1 tábor s dotací, druhý tábor s dotací musí být jiný než tábor s koňmi. Další vybrané tábory hradí rodič v plné výši.

Přihlašovat se na příměstské tábory můžete již od úterý 6. 4. 2021 on-line nebo osobně 8. 4.2021 od 10 hodin na SVČ Amos v pokladních hodinách.
POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!!
Cenu tábora je nutno uhradit na pokladně při zápisu na PT. Bezhotovostní platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od přihlášení. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Po zaplacení PT prosíme, doručte podepsanou přihlášku na pokladnu SVČ Amos.

Tradiční příměstský fotbalový tábor je pod odborným vedením fotbalových trenérů p. Karla Kuly a p. Lubomíra Luhového.
PT se uskuteční za každého počasí a bude probíhat v tělocvičně Centra sportu a na stadionu Frýdecká. Děti mají sraz od 7:00 do 8:00 hod. na CS Slovenská 1. Dopolední fotbalový program se zahajuje od 9:00 a je ukončen v 11:00 hodin na stadionu na Frýdecké. Poté následuje oběd a polední klid. Od 14:00 do 16:00 hodin proběhne druhá fáze fotbalového tréninku. Rodiče si mohou vyzvednout děti od 16:00 do 17:00 na stadionu nebo na CS Slovenská.
Vybavení dětí na PT-míč na kopanou, PET láhev, sportovní oblečení a obutí pro venek i do tělocvičny, pokrývka hlavy.
Info: Bohumil Sonnevend e-mail: bohumil.sonnevend@svcamos.cz, tel: 734514440


Kód 104204
Název PT 2 - Fotbalový I. (s dotací) OBSAZENO!
Termín konání 12.07.2021 07:00 - 16.07.2021 17:00
Místo konání CS - Centrum sportu, Slovenská 1, Český Těšín
Hlavní vedoucí Bohumil Sonnevend
Věková skupina 7-15 let
Sraz účastníků CS Slovenská 1, Český Těšín
Vybavení na akci Míč na kopanou, sportovní oblečení a obutí do tělocvičny i ven, PET láhev, pokrývka hlavy
V ceně zahrnuto Stravování, lektorné, pitný režim
Cena 900,- Kč
Volná místa Obsazeno
Dokumenty ke stažení

Program PT - Fotbalový.xlsx