Novinky

31.03.2021 Nové pokladní hodiny

od 8. dubna je pokladna otevřena pro veřejnost v těchto termínech: pondělí 9:00 - 11:00, 12:00 - 15:00 a čtvrtek 9:00 - 11:00, 12:00 - 16:00.

12.01.2021 Pozastavení přihlášek do KURZŮ

Z důvodu dočasného uzavření SVČ Amos, je pozastaveno přihlašování do kurzů.

02.12.2020 Informace k provozu SVČ Amos

Vážení rodiče, od 7. 12. otevíráme naše středisko do 18. 12. a poté následují vánoční prázdniny. V novém roce zahajujeme v pondělí 4. 1. 2021. Vzhledem ke složitosti situace související s ochranou před onemocněním Covid 19, není stále jasné, zda bude činnost plynulá či bude omezena nebo přerušena. S přihlédnutím k celkové délce přerušení činnosti budeme činnost kroužků prodlužovat do konce června 2021 a za ostatní neodučené hodiny budeme vracet zápisné. Po vypočtení vratek za neodučené hodiny budou peníze bezkontaktně převedeny na účet rodiče. Těšíme se, až se prostory našeho Amose znovu naplní dětským smíchem. Přejeme Vám i Vašim dětem hodně trpělivosti, pevné nervy a stálé zdraví.

29.04.2020 Vizitky kroužků

Upoutávky na vybrané kroužky, které budeme otevírat v příštím školním roce najdete: www.svcamos.cz --> Kroužky 2020/2021 --> Vizitky kroužků.

20.04.2020 Buďte s námi

Videa, návody, nápady a inspirace na sportovní, taneční, kreativní či zábavnou činnost najdete v záložce Aktivity pro rodiče s děmi.

LT Mečová 2021 - I. turnus

I. turnus: 14. - 21. 8. 2021

Tábor se koná v krásném prostředí Horní Bečvy, na chatě Mečová.
Zaměření pobytového tábora je na horskou turistiku, soutěže a týmové hry v rámci celotáborové hry, vycházky do okolí, táborák a mnoho další zábavy.

On-line přihlašování přes naše webové stránky bude spuštěno v sobotu 30. ledna 2021 v 10:00hod.

Částku 2.800,-Kč zaplaťte do 31. března 2021 převodem nebo v hotovosti na pokladně SVČ Amos (v pokladních hodinách). V klientském účtu lze také zaplatit platbu platební bránou přes tlačítko ZAPLATIT. Počet účastníků tábora je omezen.

V případě platby prosím dodržujte vygenerovaný variabilní symbol, který se vám po odsouhlasení účastníka zobrazí ve spodní části přihlášky.
Přihlášku naleznete, po odsouhlasení dítěte hlavním vedoucím tábora, ve vašem klientském účtu. Přihlášku je nutné vytisknout (2 strany) a podepsanou doručit na pokladnu SVČ Amos do 30.4.2021.

V ceně osmidenního pobytového tábora máte zahrnutou pestrou stravu 5x denně, dopravu vlastním autobusem, ubytování v krásných pokojích rekonstruované původní roubenky, lektorné kvalitních pedagogických pracovníků, kteří se o vaše děti budou starat 24 hodin denně po celou dobu trvání tábora a připraví nezapomenutelné zážitky pro vaše děti.

Prosím věnujte pozornost důležitým dokumentům, které je nutno doložit u odjezdu. Bez těchto tiskopisů nemůže dítě odjet na letní pobytový tábor. Veškeré potřebné dokumenty naleznete ke stažení níže:

1. Prohlášení rodičů + léky: Toto prohlášení vypíše zákonný zástupce s datem 14.8.2021. Druhá stránka je výpis léků, které dítě užívá. Léky popsané jménem a způsobem užívání odevzdáte u odjezdu zdravotníkovi.

2. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte: Věnujte prosím pozornost tomuto dokumentu! Kvůli nové vyhlášce vydané Ministerstvem zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, musí mít každé dítě účastnící se pobytového tábora řádně vyplněn tento dokument. Důležité je EVIDENČNÍ číslo posudku, které vypisuje praktický dětský lékař. Pokud dítě bylo loni s námi na táboře a lékařský posudek jste nám nechávali, je platný i pro letošní tábor 2021. Posudek nemusíte mít nový.

3. Souhlas rodičů: Tímto dokumentem schvalujete podání volně prodejných léků dítěti, vytáhnutí klíštěte, převoz dítěte ke smluvnímu lékaři.

4. Čestné prohlášení: Svým podpisem stvrzujete, že vaše dítě neprojevuje příznaky infekčního onemocnění (v souvislosti s COVID-19).


V případě jakýchkoliv dotazů volejte hlavnímu vedoucímu tábora:

Adam Chalupa - 734 514 439.

Kód 104001
Název LT Mečová 2021 - I. turnus
Termín konání 14.08.2021 15:00 - 21.08.2021 13:00
Místo konání Chata Mečová - Horní Bečva
Hlavní vedoucí Adam Chalupa
Věková skupina 6-15 let
Sraz účastníků 15:00hod. na autobusovém stanovišti ČT
Vybavení na akci viz doporučený seznam věcí
V ceně zahrnuto strava, ubytování, jízdné, lektorné
Cena 2800,- Kč
Volná místa Obsazeno
Dokumenty ke stažení

1. Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti AMOS + výpis léků

2. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

3. Souhlas rodičů - I. turnus

4. Čestné prohlášení SVČ

Doporučený seznam věcí LT Mečová

Informace pro rodiče - I. turnus