Celoměstský projekt Prázdniny

22. ročník celoměstského projektu

PRÁZDNINY 2024

Milé děti, vážení rodiče,
zveme vás k účasti ve 22. ročníku celoměstské akce Prázdniny 2024. Akce probíhá ve spolupráci s městskými organizacemi během července a srpna a je určena převážně pro děti od 6 do 15 let.

Zapojit se můžete dvěma způsoby a to registrací do soutěže, kdy dítě obdrží brožurku se seznamem akcí a tabulkou pro sbírání razítek, anebo si zajdete na vybrané aktivity jen tak. Registrované dítě má v rámci rodinných výletů zdarma jízdné a vstupné a může hrát o průběžnou a závěrečnou věcnou odměnu.

Registraci provádí zákonný zástupce a svým podpisem dává souhlas s uvedením jeho telefonního čísla pro kontaktování (v případě zapomenutí brožurky, oznámení výhry), a pořízením foto či video záznamu a jeho zveřejněním v médiích a použití v propagačních materiálech. Zavazuje se, že dítě (příp. doprovod) bude na akci dodržovat stanovené podmínky pořádající organizace a řídit se jejich pokyny.

Zápis bude prováděn v recepci SVČ Amos od 17. 6. 2024:
          pondělí, středa      8:00 - 11:00   11:30 - 16:00
          úterý                         8:00 - 11:00   11:30 - 13:00
          čtvrtek                      8:00 - 11:00   11:30 - 16:30


Pro děti jsou připravené výtvarné, sportovní, kreativní a technické činnosti, turistické výlety i cesty za poznáním. V rámci rodinných výletů vyrážíme za hranice našeho kraje! Seznam aktivit naleznete v brožurce, na plakátech, na webu a sociálních sítích SVČ Amos.
U aktivit je uveden doporučený věk účastníka, akce se může zúčastnit i mladší dítě, avšak s dospělým doprovodem. Na některých akcích je dokonce nutná pomoc dospělé osoby

S ohledem na činnost je akce organizována buď jako průběžná, tzn. na akci je možné přijít během uvedené doby konání a po splnění úkolu odejít, nebo neprůběžná, tzn. na akci musí účastník dorazit v uvedený začátek akce a nelze odejít z této akce dříve, než je akce ukončena danou hodinou (razítko dostává do hrací karty až po skončení aktivity).

Upozorňujeme, že na některé aktivity je třeba se přihlásit předem na uvedený kontakt z důvodu omezené kapacity.
Technické aktivity pořádané SVČ Amos mají omezenou kapacitu a je nutné se předem přihlásit. Přihlášení na akci bude probíhat na web stránce SVČ Amos přes uvedený odkaz u dané aktivity/akce, nebo zde: https://akce.minuto.cz/

Zakaždou splněnou činnost dostane dítě do brožurky od organizátora razítko. Když bude mít splněno 10 aktivit, tedy 10 razítek, může si vyzvednout průběžnou odměnu v recepci SVČ Amos na základě předložené brožurky.
Proto nezapomínejte na brožurku a noste ji s sebou.

Slavnostní ukončení akce „Prázdniny 2024“ se koná v sobotu 7. 9. 2024 v SVČ Amos. Účast je vymezena pro prvních 30 dětí, které nasbíraly nejvíce bodů, a o vyhlášení budou rodiče informováni formou SMS zprávy. Tři nejlepší účastníci převezmou hodnotnou cenu, ostatní pak obdrží věcný balíček.


Rodinné výlety za krásami našeho kraje.

Rodinných výletů se mohou zúčastnit registrované i neregistrované děti s povinnou účastí rodiče nebo jiné dospělé osoby v maximálním počtu 2 osob na 1 a více dětí. SVČ Amos hradí dopravné a vstupné pouze registrovaným dětem (mají vystavenou soutěžní brožurku). Po celou dobu výletu dospělí zodpovídají za své děti. Samostatné děti se výletu nemohou zúčastnit. Jídlo si účastníci zajišťují sami. Dospělí a neregistrované děti platí účastnický poplatek a vstupné ve výši podle místa výletu.

Pojedeme .....
 
21. 7. 2024  Zámek a ZOO Lešná
     Prohlídka reprezentačních prostor zámku Lešná a návštěva zoologické zahrady.
     Přihlášení na pokladně do 16. 7. 2024 na pokladně SVČ Amos zároveň s platbou:
                1/ dospělou osobu ve výši 360 Kč Kč (účastnický poplatek 80 Kč + vstupné 280 Kč).       
               2a/ neregistrované dítě 3-12 let ve výši 250 Kč (účast.poplatek 50 Kč, vstupné 200 Kč).       
               2b/ neregistrované dítě od 13 let ve výši 330 Kč ( účastnický poplatek 50 Kč + vstupné 280 Kč).
Navštivte stránky: www.zoozlin.eu.

17. 8. 2024  Westernové městečko Boskovice
      Domov dobrých časů. Staň se kovbojem na celý den. 
      Přihlášení do 14. 8. na pokladně SVČ Amos zároveň s platbou za:
             1/ dospělou osobu ve výši 550 Kč (účast.poplatek 100 Kč + vstupné 450 Kč).
             2/ neregistrované dítě 420 Kč (účast.poplatek 70 Kč + vstupné 350 Kč).
Důležité informace pro návštěvu si přečtěte na: www.westernove-mestecko.cz. (platba v místní měně, ...)
 

Změna místa výletů vyhrazena!
Konkrétní pravidla pro přihlášení a ceny výletu najdete na www.svcamos.cz/akce nebo v brožurce u daného výletu. Přihlášení a platby se provádějí na pokladně SVČ Amos v pokladních hodinách do termínu uvedeného u výletu. Usnadní a zrychlí se tím platba na místě. Rodinný výlet NENÍ bodován, je chápán jako odměna.


Začínáme 1. 7. akcí v SVČ Amos.

Těšíme se na vaši hojnou účast.


 Podrobný popis akcí: http://www.svcamos.cz/akce (minimálně s 14 denním předstihem)

 Bodové skóre a kalendář akcí najdete na: https://prazdniny.zasipkou.cz
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zkratky:
P - průběžná akce, tzn. na akci je možné přijít během uvedené doby konání a po splnění úkolu odejít.
NP - neprůběžná akce, tzn. na akci musí účastník přijít v uvedený začátek akce a nelze odejít z této akce dříve, než je akce ukončena danou hodinou (razítko dostává až po skončení aktivity)

ORGANIZÁTOŘI A KONTAKTY:

 • Apoštolská církev Křesťanské centrum Český Těšín (AC KC), ul. Slovenská 3:  Daniel Šotkovský, tel.: 602 157 813, e-mail: daniel.sotkovsky@gmail.com, FB: Křesťanské centrum Český Těšín
 • Centrum sociálních služeb Český Těšín, p. o. (CSS), ul. Sokolovská 1997: Izabela Zajac, tel.: 732 825 832, 558 740 193, e-mail: izabela.zajac@csstesin.cz
 • Český svaz včelařů, z.s., ZO český Těšín (Včelaři): Josef Baron, tel.: 737 119 498, e-mail: josef.baron@email.cz
 • FBC Český Těšín (Florbal), ul. Šadový 311: Jan Czudek, MBA, tel.: 731 494 690, e-mail: honzaczudek@gmail.com, FB: Florbalový klub Český Těšín
 • HC Vlci Český Těšín (Vlci), ul. Svojsíkova 833: Bc. Petra Nevelöšová, tel.: 773 761 570, e-mail: nevelosova@centrum.cz, FB+IG: HC Vlci Český Těšín
 • Jezdecký klub v České Těšíně, z. s. (JK), ul. Slezská 1135: Marika Heckelová, tel.: 722 979 111, e-mail: jezdeckyklubct@seznam.cz, FB: Jezdecký klub v Českém Těšíně
 • JK Stáj Kennbery (JK Kennbery), ul. Mistřovická 9, Český Těšín - Mistřovice: Žaneta Lodzianová, tel.: 737 830 604, e-mail: jk.kennbery@seznam.cz, FB: Stáj Kennbery
 • Junák - český skaut, z.s., středisko Zlatá Orlice Český Těšín (Junák), ul. Rybářská 85: Tereza Siudová, tel: 739 631 107, e-mail: t.siudova@ostrianon.cz
 • KALIA paper s.r.o. (KALIA), ul. Smetanova 1199/20: Mgr. Jana Kaletová, tel.: 724 118 838, e-mail: johankact@gmail.com, FB: kalia_cz, IG: kalia_oficialni. V letošním roce jedna akce pořádána ve spolupráci s Dětskou misii ČR
 • Klub mladých Filadelfia (Filadelfia), ul. Studentská 1631/25: Jan Czudek, MBA, tel.: 731 494 690, e-mail: honzaczudek@gmail.com
 • Kulturní a společenské středisko "Střelnice" (KaSS), Střelniční 256/1 : Soňa Fiedorová, tel.: 733 125 329, e-mail: sona.fiedorova@kassct.cz, FB: kass.strelnice, IG: kasstesin
 • Městská knihovna Český Těšín (MěK): Kateřina Šildrová, tel.: 558 731 805 , e-mail: sildrova@knihovnatesin.cz. FB+IG: knihovnatesin. Kontakty na pobočky:
 1. ul. Ostravská, tel.: 558 746 950
 2. ul. Havlíčkova, tel.: 558 731 805
 3. ul. Slovenská, tel.: 558 712 935
 • Muzeum Těšínska, p.o. (MT), ul. Hlavní 115/15: Mgr. Pavlína Badurová, tel.: 721 193 517, e-mail: pavlina.badurova@muzeumct.cz
 • Muzeum Těšínska, p.o., pobočka Archeopark Chotěbuz-Podobora (MT-A), ul. Karvinská 455, Chotěbuz: Mgr. Lucie Rucká, tel.: 734 284 589, e-mail: lucie.rucka@muzeumct.cz, FB: Archeopark Chotěbuz-Podobora
 • Správa účelových zařízení, p.o. (SÚZ), ul. Svojsíkova 833: Daniel Podaný, tel.: 731 245 756, e-mail: podany@suzct.cz
 • Středisko volného času Amos (Amos), ul. Frýdecká 690/32 : Šárka Godulová, tel.: 774 730 038, e-mail: sarka.godulova@svcamos.cz, FB: SVČ Amos Český Těšín, IG: svc_amos
 • Svibická šestka, z.s. (Svibická 6): Mgr. Jana Jurčagová, tel.: 702 927 847, e-mail: svibicka.sestka@seznam.cz, FB: Svibická šestka-volnočasový-klub, IG: Svibická šestka
 • TRIANON, z.s. (TRIANON), ul. Na Horkách 1701/23: Ing. Tereza Siudová, tel.: 739 631 107, e-mail: t.siudova@ostrianon.cz

 


 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.