Nabídka táborů

Počet nalezených táborů: 44

PT 1 - Cyber dobrodružství (bez dot.)

 • Věk 9-15

 • SVČ - Středisko volného času Amos, Český Těšín, Frýdecká 690/32

 • 01.07.2024 - 05.07.2024

 • 2 000 Kč

 • Volno

PT1 - Cyber dobrodružství. Je určen pro děti od 9 do 15 let, které mají rády IT technologie, pohyb, zábavu a chtějí potkat nové kamarády. Celý týden budeme hrát různé hry, soutěžit, budeme tvořit programy a hry, budeme vyrábět, natáčet, takže nudit se rozhodně nebudeme! Náš tábor se koná 1. 7. - 5. 7. 2024. Každý den se sejdeme od 8:00 v budově SVČ Amos na Frýdecké - Pink arena. Bude následovat dopolední program včetně svačiny. Po obědě si trochu odpočineme a vrhneme se na odpolední program. v 16:00 si děti můžete vyzvednout (po domluvě lze i dříve). Cena: (v ceně je zahrnutý oběd, dopolední i odpolední svačiny, pitný režim, vstupné, pedagogický dozor, výtvarný materiál a odměny) Budeme se na Vás těšit! Kontakt a informace: Mgr. Dominik Pospíšil: dominik.pospisil@svcamos.cz Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat.

PT 1 - Cyber dobrodružství (s dot.)

 • Věk 9-15

 • SVČ - Středisko volného času Amos, Český Těšín, Frýdecká 690/32

 • 01.07.2024 - 05.07.2024

 • 1 400 Kč

 • Přijímáme náhradníky

PT1 - Cyber dobrodružství. Je určen pro děti od 9 do 15 let, které mají rády IT technologie, pohyb, zábavu a chtějí potkat nové kamarády. Celý týden budeme hrát různé hry, soutěžit, budeme tvořit programy a hry, budeme vyrábět, natáčet, takže nudit se rozhodně nebudeme! Náš tábor se koná 1. 7. - 5. 7. 2024. Každý den se sejdeme od 8:00 v budově SVČ Amos na Frýdecké - Pink arena. Bude následovat dopolední program včetně svačiny. Po obědě si trochu odpočineme a vrhneme se na odpolední program. v 16:00 si děti můžete vyzvednout (po domluvě lze i dříve). Cena: (v ceně je zahrnutý oběd, dopolední i odpolední svačiny, pitný režim, vstupné, pedagogický dozor, výtvarný materiál a odměny) Budeme se na Vás těšit! Kontakt a informace: Mgr. Dominik Pospíšil: dominik.pospisil@svcamos.cz Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat.

Indiánský tábor Luka I

 • Věk 8-14

 • Horská chata Luka - Soláň

 • 07.07.2024 - 13.07.2024

 • 1 400 Kč

 • Přijímáme náhradníky

SVČ Amos pořádá prázdninový pobyt pro děti ve Velkých Karlovicích,v penzionu Lúka na Soláňi. Termín pobytu je od 7. - 13. 7. 2024. Penzion Lúka se nachází v krásném prostředí lesů. Tento pobyt je finančně podpořen Městem Český Těšín. Jakmile dostanete informaci, že Vaše dítě bylo vybráno, zaplaťte požadovanou částku do 5 dnů. Pobytu se mohou zúčastnit děti od 8 - 14 let (v termínu konání tábora nemají 15 let). Přihlášení bude možné od soboty 16. 3. 2024 do 1.5.2024 přes klientské centrum SVČ Amos (viz záložka Postup při online přihlašování). Pobyt je plánován pro 36 dětí a je hrazen z rozpočtu města. Cena za dítě je 1400,-Kč. Podmínky účasti prázdninového pobytu dětí v roce 2024: 1. účastník je občanem Českého Těšína nebo žákem ZŠ v Českém Těšíně 2. účastník v době pobytu bude mít minimálně 8 let a maximálně 14 let (přihlášky dětí, které v době pobytu nedosáhnou 8 let nebo dosáhnou 15 let, nebudou přijímány) 3. výběr účastníků nebude ovlivněn pořadím přihlášení 4. nutno donést vyplněný závazný pokyn příslušného dětského lékaře 5. pobytu se nemohou zúčastnit děti, které mají: - nestabilizovanou formu záchvatového onemocnění - kombinované a vrozené vady, které vyžadují individuální péči - psychické poruchy a mentální retardace, vyžadující stálý dohled dospělé osoby - formy chronických onemocnění vyžadující zvláštní individuální přístup a trvalý lékařský dohled - závažné poruchy chování včetně rizikového chování - závažné formy základního onemocnění vyžadující individuální péči kontakt: adam.bielesz@svcamos.cz tel.: 703 895 548 Adam Bielesz

PT 2 - Tvořivý svět (s dot.)

 • Věk 7-12

 • SVČ - Středisko volného času Amos, Český Těšín, Frýdecká 690/32

 • 08.07.2024 - 12.07.2024

 • 1 200 Kč

 • Obsazeno

Letní příměstský tábor Tvořivý svět je určen pro děti od 7 do 12 let, které mají rády pohyb, zábavu a chtějí potkat nové kamarády. Během týdne se se budeme věnovat sportu, tvoření, turistice a poznáváním nového. Náš tábor se koná 8. 7. - 12. 7. 2024. Každý den se sejdeme od 7:30 - 8:00 v budově SVČ Amos na Frýdecké. Bude následovat dopolední program včetně svačiny. Po obědě si trochu odpočineme a vrhneme se na odpolední program. Mezi 15:30 až 16:00 si děti můžete vyzvednout. Budeme se na Vás těšit! Bližší informace:zdenka.burda@svcamos.cz, tel.:774730036 Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat.

PT 3 - Rychlé šípy I. (s dot.)

 • Věk 6-15

 • ZŠ a MŠ Chotěbuz

 • 08.07.2024 - 12.07.2024

 • 1 200 Kč

 • Obsazeno

Tento tábor je určen dětem z MŠ a ZŠ Chotěbuz dle dodaného seznamu. Rychlé šípy Zaměření: sportovní, kreativní, dobrodružný. Upevňování zásad Velkého Vonta – kázeň, pravda, přátelství. Trénink uzlů, jako dovednosti při zdolávání překážek. Znalost Morseovy abecedy, která rozluští nejednu záhadu. Dvě dobrodružné výpravy po stopách ježka v kleci. Kreativní tvoření – vlajka, odznak Stínadel. Činnosti budou realizovány jak uvnitř, tak venku. Doporučujeme, aby děti přečetli komiks Rychlé šípy. Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat. Tel.: 703895546

PT 3 - Rychlé šípy I.(bez dot.)

 • Věk 6-15

 • ZŠ a MŠ Chotěbuz

 • 08.07.2024 - 12.07.2024

 • 2 000 Kč

 • Poslední místo!

Tento tábor je určen dětem z MŠ a ZŠ Chotěbuz dle dodaného seznamu. Rychlé šípy Zaměření: sportovní, kreativní, dobrodružný. Upevňování zásad Velkého Vonta – kázeň, pravda, přátelství. Trénink uzlů, jako dovednosti při zdolávání překážek. Znalost Morseovy abecedy, která rozluští nejednu záhadu. Dvě dobrodružné výpravy po stopách ježka v kleci. Kreativní tvoření – vlajka, odznak Stínadel. Činnosti budou realizovány jak uvnitř, tak venku. Doporučujeme, aby děti přečetli komiks Rychlé šípy. Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat. Tel.: 703895546

PT 4 - Fotbalový I. (bez dot.)

 • Věk 7-15

 • CS - Centrum sportu, Slovenská 1, Český Těšín

 • 08.07.2024 - 12.07.2024

 • 2 000 Kč

 • Přijímáme náhradníky

Vážení rodiče, Zasílám vám informace o příměstském táboře, který se bude konat od 8.7. do 12. 7. 2024. Tábor je zaměřen především na kopanou. Rozpis, srazy a rozchody dětí naleznete v příloze. Na sportovní aktivity je nutná sportovní obuv do tělocvičny a na hřiště – kopačky. Každé dítě musí mít s sebou fotbalový míč odpovídající velikosti adekvátní k jeho věku. Dejte prosím svému dítěti vhodnou obuv na přezutí. Stravu mají děti zajištěnou 3x denně – dopolední svačina, teplý oběd, odpolední svačina. Po celou dobu je zajištěn pitný režim, nutná vlastní PET láhev. Pokud má dítě alergii na nějaké jídlo, popřípadě léky, napište mi to prosím do mailu. Pokud by se stalo, že byste nestihli přijít do osmé hodiny, prosím kontaktujte mě telefonicky na níže uvedeném čísle. Přeji hezký den. Josef Krnáč Tel.: 735 700 968 Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat.

PT 4 - Fotbalový I. (s dot.)

 • Věk 7-15

 • CS - Centrum sportu, Slovenská 1, Český Těšín

 • 08.07.2024 - 12.07.2024

 • 1 000 Kč

 • Přijímáme náhradníky

Vážení rodiče, PT 4 Fotbalový I. se bude konat od 8.7. do 12. 7. 2024. Tábor je zaměřen především na kopanou. Rozpis, srazy a rozchody dětí naleznete v příloze. Na sportovní aktivity je nutná sportovní obuv do tělocvičny a na hřiště – kopačky. Každé dítě musí mít s sebou fotbalový míč odpovídající velikosti adekvátní k jeho věku. Dejte prosím svému dítěti vhodnou obuv na přezutí. Stravu mají děti zajištěnou 3x denně – dopolední svačina, teplý oběd, odpolední svačina. Po celou dobu je zajištěn pitný režim, nutná vlastní PET láhev. Pokud má dítě alergii na nějaké jídlo, popřípadě léky, napište mi to prosím do mailu. Pokud by se stalo, že byste nestihli přijít do osmé hodiny, prosím kontaktujte mě telefonicky na níže uvedeném čísle. Přeji hezký den. Josef Krnáč Tel.: 735 700 968 Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat.

PT 5 - V oblacích (bez dot.)

 • Věk 8-15

 • CS - Centrum sportu, Slovenská 1, Český Těšín

 • 08.07.2024 - 12.07.2024

 • 2 000 Kč

 • Poslední 4 místa

Originální příměstský tábor, ve kterém děti zažijí dny plné netradičního pohybu, tvoření, zábavy a dobrodružství s novými kamarády. Budeme se věnovat nejrůznějším novocirkusovým disciplínám jako je akrobacie na šálách, pozemní i párová akrobacie, provazochodectví a základy ekvilibristiky, pantomimy, žonglování a jiné. Cirkusovou krasojízdu zakončíme veřejným představením, jež bude přístupno nejen rodičům, ale i veřejnosti. Na tento příměstský tábor budou přednostně přijímány ty děti, které chodily celý školní rok do kroužku Akrobacie na šálách. Budeme se scházet od 8,00 hod. před tělocvičnou ZŠ na Slovenská a končit budeme v 16,00 hod. tamtéž. Kontakt na lektora: Adam Bielesz tel.:703 895 548 email: adam.bielesz@svcamos.cz Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat.

PT 5 - V oblacích (s dot.)

 • Věk 8-15

 • CS - Centrum sportu, Slovenská 1, Český Těšín

 • 08.07.2024 - 12.07.2024

 • 1 300 Kč

 • Přijímáme náhradníky

Originální příměstský tábor, ve kterém děti zažijí dny plné netradičního pohybu, tvoření, zábavy a dobrodružství s novými kamarády. Budeme se věnovat nejrůznějším novocirkusovým disciplínám jako je akrobacie na šálách, pozemní i párová akrobacie, provazochodectví a základy ekvilibristiky, pantomimy, žonglování a jiné. Cirkusovou krasojízdu zakončíme veřejným představením, jež bude přístupno nejen rodičům, ale i veřejnosti. Na tento příměstský tábor budou přednostně přijímány ty děti, které chodily celý školní rok do kroužku Akrobacie na šálách. Budeme se scházet od 8,00 hod. před tělocvičnou ZŠ na Slovenská a končit budeme v 16,00 hod. tamtéž. Kontakt na lektora: Adam Bielesz tel.:703 895 548 email: adam.bielesz@svcamos.cz Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat.

PT 6 - Koně I. (bez dot.)

 • Věk 7-15

 • Jezdecký klub Český Těšín

 • 08.07.2024 - 12.07.2024

 • 2 500 Kč

 • Obsazeno

Opět nemůže chybět mezi našimi příměstskými tábory PT Koně, který bude v prostředí na malém statku plném poníků. Tento PT je připraven ve spolupráci s JK Český Těšín. V Jezdeckém klubu Český Těšín, budou mít děti sraz mezi 8:00 a 8:30 hodin a rozchod do 16:00 hodin. Než si budeme hrát, naučíme se poníky čistit, nauzdit a osedlat. Naučíme se poníky vodit a jezdit na nich. Čekají nás jízdy na jízdárně a výlety do okolí. Na tento příměstský tábor si nezapomeňte vzít svou PET láhev na pití, helmu a pevnou obuv (nikoli otevřenou obuv). Pro účely tohoto tábora je vhodnější starší oblečení. Vše zabaleno do batůžku. Dětem bude po celou dobu poskytnuta strava a pitný režim. Kontakt: Michaela Gańczarczyková, tel.: 703 895 546 email: michaela.ganczarczykova@svcamos.cz Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat. Tel.: 703895546

PT 6 - Koně I. (s dot.)

 • Věk 7-15

 • Jezdecký klub Český Těšín

 • 08.07.2024 - 12.07.2024

 • 1 800 Kč

 • Přijímáme náhradníky

Opět nemůže chybět mezi našimi příměstskými tábory PT Koně, který bude v prostředí na malém statku plném poníků. Tento PT je připraven ve spolupráci s JK Český Těšín. V Jezdeckém klubu Český Těšín, budou mít děti sraz mezi 8:00 a 8:30 hodin a rozchod do 16:00 hodin. Než si budeme hrát, naučíme se poníky čistit, nauzdit a osedlat. Naučíme se poníky vodit a jezdit na nich. Čekají nás jízdy na jízdárně a výlety do okolí. Na tento příměstský tábor si nezapomeňte vzít svou PET láhev na pití, helmu a pevnou obuv (nikoli otevřenou obuv). Pro účely tohoto tábora je vhodnější starší oblečení. Vše zabaleno do batůžku. Dětem bude po celou dobu poskytnuta strava a pitný režim. Kontakt: Michaela Gańczarczyková, tel.: 703 895 546 email: michaela.ganczarczykova@svcamos.cz Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat. Tel.: 703895546

Indiánský tábor Luka II

 • Věk 8-14

 • Horská chata Luka - Soláň

 • 13.07.2024 - 19.07.2024

 • 1 400 Kč

 • Poslední místo!

SVČ Amos pořádá prázdninový pobyt pro děti ve Velkých Karlovicích,v penzionu Lúka na Soláňi. Termín pobytu je od 13. - 19. 7. 2024. Penzion Lúka se nachází v krásném prostředí lesů. Tento pobyt je finančně podpořen Městem Český Těšín. Jakmile dostanete informaci, že Vaše dítě bylo vybráno, zaplaťte požadovanou částku do 5 dnů. Pobytu se mohou zúčastnit děti od 8 - 14 let (v termínu konání tábora nemají 15 let). Přihlášení bude možné od soboty 16. 3. 2023 do 1. 5. 2024 přes klientské centrum SVČ Amos (viz záložka Postup při online přihlašování). Pobyt je plánován pro 36 dětí a je hrazen z rozpočtu města. Cena za dítě je 1400,-Kč. Podmínky účasti prázdninového pobytu dětí v roce 2024: 1. účastník je občanem Českého Těšína nebo žákem ZŠ v Českém Těšíně 2. účastník v době pobytu bude mít minimálně 8 let a maximálně 14 let (přihlášky dětí, které v době pobytu nedosáhnou 8 let nebo dosáhnou 15 let, nebudou přijímány) 3. výběr účastníků nebude ovlivněn pořadím přihlášení 4. nutno donést vyplněný závazný pokyn příslušného dětského lékaře 5. pobytu se nemohou zúčastnit děti, které mají: - nestabilizovanou formu záchvatového onemocnění - kombinované a vrozené vady, které vyžadují individuální péči - psychické poruchy a mentální retardace, vyžadující stálý dohled dospělé osoby - formy chronických onemocnění vyžadující zvláštní individuální přístup a trvalý lékařský dohled - závažné poruchy chování včetně rizikového chování - závažné formy základního onemocnění vyžadující individuální péči kontakt: dominik.pospisil@svcamos.cz tel.: 739 950 965 Mgr. Dominik Pospíšil

PT 7 - Rychlé šípy II. (bez dot.)

 • Věk 6-15

 • ZŠ a MŠ Chotěbuz

 • 15.07.2024 - 19.07.2024

 • 2 000 Kč

 • Poslední místo!

Tento tábor je určen dětem z MŠ a ZŠ Chotěbuz dle dodaného seznamu. Rychlé šípy Zaměření: sportovní, kreativní, dobrodružný. Pokřik: „Rychlé šípy oddíl kázně, který nezná nikdy bázně, jeho členi pravdu ctí a váži si přátelství“. Utkání družstev Rychlé šípy, Vontové, Bratrstvo kočičí pracky v přehazované a fotbale. Vyprávění hosta: ”Existovaly Rychlé šípy?” Trénink uzlů, znalost Morseovy abecedy. Dobrodružná výprava Stínadelským labyrintem. Kreativní tvoření – časopis Tam-tam. Činnosti budou realizovány jak uvnitř, tak venku. Doporučujeme, aby děti přečetli komiks Rychlé šípy. Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat. Tel.: 703895546

PT 7 - Rychlé šípy II. (s dot.)

 • Věk 6-15

 • ZŠ a MŠ Chotěbuz

 • 15.07.2024 - 19.07.2024

 • 1 200 Kč

 • Obsazeno

Tento tábor je určen dětem z MŠ a ZŠ Chotěbuz dle dodaného seznamu. Rychlé šípy Zaměření: sportovní, kreativní, dobrodružný. Pokřik: „Rychlé šípy oddíl kázně, který nezná nikdy bázně, jeho členi pravdu ctí a váži si přátelství“. Utkání družstev Rychlé šípy, Vontové, Bratrstvo kočičí pracky v přehazované a fotbale. Vyprávění hosta: "Existovaly Rychlé šípy?” Trénink uzlů, znalost Morseovy abecedy. Dobrodružná výprava Stínadelským labyrintem. Kreativní tvoření – časopis Tam-tam. Činnosti budou realizovány jak uvnitř, tak venku. Doporučujeme, aby děti přečetli komiks Rychlé šípy. Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat. Tel.: 703895546

PT 8 - Harry Potter (bez dot.)

 • Věk 6-15

 • SVČ - Středisko volného času Amos, Český Těšín, Frýdecká 690/32

 • 15.07.2024 - 19.07.2024

 • 2 000 Kč

 • Obsazeno

Harry Poter Kouzelnický tábor s tématem Harry Potter a Kámen Mudrců – je zaměřen na děj prvního dílu Harry Potter a Kámen Mudrců. Děti prožijí příběh Harryho a jeho kamarádů, budou plnit různé úkoly, soutěže, hry, hledat Kámen Mudrců. Budou hrát famfrpál, učit se kouzlit, míchat lektvary, vyrábět různé věci v čarovné dílně, apod. Aktivity jsou zaměřeny rozvoj fantazie, komunikaci, přemýšlení, pohyb. Činnosti budou realizovány jak uvnitř, tak venku. Doporučujeme, aby děti shlédli tento film. Kontakt: Michaela Gańczarczyková, tel.: 703 895 546 email: michaela.ganczarczykova@svcamos.cz Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat. Tel.: 703895546

PT 8 - Harry Potter (s dot.)

 • Věk 6-15

 • SVČ - Středisko volného času Amos, Český Těšín, Frýdecká 690/32

 • 15.07.2024 - 19.07.2024

 • 1 300 Kč

 • Obsazeno

Harry Poter Kouzelnický tábor s tématem Harry Potter a Kámen Mudrců – je zaměřen na děj prvního dílu Harry Potter a Kámen Mudrců. Děti prožijí příběh Harryho a jeho kamarádů, budou plnit různé úkoly, soutěže, hry, hledat Kámen Mudrců. Budou hrát famfrpál, učit se kouzlit, míchat lektvary, vyrábět různé věci v čarovné dílně, apod. Aktivity jsou zaměřeny rozvoj fantazie, komunikaci, přemýšlení, pohyb. Činnosti budou realizovány jak uvnitř, tak venku. Doporučujeme, aby děti shlédli tento film. Kontakt: Michaela Gańczarczyková, tel.: 703 895 546 email: michaela.ganczarczykova@svcamos.cz Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat. Tel.: 703895546

PT 9 - Putování za faunou (bez dot.)

 • Věk 7-15

 • SVČ - Středisko volného času Amos, Český Těšín, Frýdecká 690/32

 • 15.07.2024 - 19.07.2024

 • 2 000 Kč

 • Obsazeno

PUTOVÁNÍ ZA FAUNOU Týden se zvířátky a o zvířátkách. Děti budou v naší MiniZoo pečovat o savce, plazy a hmyz, což zahrnuje manipulaci s nimi, krmení, čištění. Budeme pozorovat a zkoumat faunu v parcích a u Těšínské přehrady, hrát soutěže a hry, luštit kvízy a také se dozvíte spoustu zajímavostí. Zajedeme si do Ostravy, kde navštívíme nově otevřený Motýlí dům. A když nám bude přát štěstí, můžeme ještě vyrazit a v bocanovickém lese najít mravkolva obecného. Dítě bude mít: průkaz ZP (lze i kopie), podepsanou a uzavíratelnou láhev na pití, přezůvky, oblečení dle aktuálního počasí a vhodné pro pobyt v přírodě a chovatelské učebně, pokrývka hlavy, batůžek. Vhodné pro děti 7 – 15 let. Příchody dětí mezi 7:30 – 8:00 v Pink aréně (vstup z Divadelní ulice), odchody 15:45 – 16:00 hod. Ve výjimečných případech hlášených předem příchod od 7:00 hod, dítě přebírá provozní pracovník SVČ Amos. Dětem zajištěno celodenní stravování (2x svačina, oběd) a pitný režim. Vedoucí příměstského tábora a informace: Šárka Godulová tel.: 774 730 038 e-mail: sarka.godulova@svcamos.cz OBECNÉ INFORMACE - PŘIHLAŠOVÁNÍ A DOTACE Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat.

PT 9 - Putování za faunou (s dot.)

 • Věk 7-15

 • SVČ - Středisko volného času Amos, Český Těšín, Frýdecká 690/32

 • 15.07.2024 - 19.07.2024

 • 1 200 Kč

 • Obsazeno

PUTOVÁNÍ ZA FAUNOU Týden se zvířátky a o zvířátkách. Děti budou v naší MiniZoo pečovat o savce, plazy a hmyz, což zahrnuje manipulaci s nimi, krmení, čištění. Budeme pozorovat a zkoumat faunu v parcích a u Těšínské přehrady, hrát soutěže a hry, luštit kvízy a také se dozvíte spoustu zajímavostí. Zajedeme si do Ostravy, kde navštívíme nově otevřený Motýlí dům. A když nám bude přát štěstí, můžeme ještě vyrazit a v bocanovickém lese najít mravkolva obecného. Dítě bude mít: průkaz ZP (lze i kopie), podepsanou a uzavíratelnou láhev na pití, přezůvky, oblečení dle aktuálního počasí a vhodné pro pobyt v přírodě a chovatelské učebně, pokrývka hlavy, batůžek. Vhodné pro děti 7 – 15 let. Příchody dětí mezi 7:30 – 8:00 v Pink aréně (vstup z Divadelní ulice), odchody 15:45 – 16:00 hod. Ve výjimečných případech hlášených předem příchod od 7:00 hod, dítě přebírá provozní pracovník SVČ Amos. Dětem zajištěno celodenní stravování (2x svačina, oběd) a pitný režim. Vedoucí příměstského tábora: Šárka Godulová tel.: 774 730 038 e-mail: sarka.godulova@svcamos.cz OBECNÉ INFORMACE - PŘIHLAŠOVÁNÍ A DOTACE Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat.

Netradiční olympiáda na Čartáku

 • Věk 7-14

 • Horský hotel Čarták

 • 21.07.2024 - 26.07.2024

 • 3 500 Kč

 • Přijímáme náhradníky

Tento pobytový tábor je finančně podpořen městem Český Těšín. Netradiční olympiáda na Čartáku je název šestidenního pobytového tábora v malebném prostředí Beskyd - Soláň - na hřebenové trase spojující vrcholy Vsacký Cáb a Bumbálka v termínu od 21. - 26. 7. 2024. Naši olympionici budou reprezentovat zvolený stát, soutěžit a bojovat o body pro získání olympijských medailí. Sáhneme si na některé olympijské disciplíny, ale seznámíme se i se zábavnými netradičními sporty a hrami. Budeme mít čas i na tvoření v olympijských vesničkách. Tak, jako na všech táborech, i zde budeme utužovat přátelství, budou vznikat nová, děti se naučí vzájemné spolupráci a toleranci a budou získávat nové vědomosti a dovednosti. Přidejte se o prázdninách k nám, nezůstávejte doma a pokuste se získat možnost zabojovat o olympijské medaile. Kontakt: zdenka.burda@svcamos.cz

PT 10 - Sportovní tábor I. (bez dot.)

 • Věk 7-15

 • CS - Centrum sportu, Slovenská 1, Český Těšín

 • 22.07.2024 - 26.07.2024

 • 2 000 Kč

 • Přijímáme náhradníky

Vážení rodiče, zde naleznete informace o sportovním příměstském táboře v Amosu, který se bude konat v termínu od 22. do 26. července 2024. Tento PT je zaměřen: na sportovní, poznávací a zábavnou činnost. Dění příměstského tábora bude probíhat na atletickém ovále Frýdecká, za nepříznivého počasí v tělocvičně v Centrum Sportu na ulici Slovenské. Během dne bude zajištěna strava a pitný režim účastníků, strava v jídelně ZŠ Pod Zvonek a pití non stop během celého dne. Sportovní příměstský tábor je správná volba pro aktivní děti, které touží o prázdninách po zdravém sportování, chtějí si užít super zábavu a seznámit se s novými kamarády. Během příměstského tábora mají děti výbornou příležitost seznámit se s různorodými sportovními aktivitami, třeba i s těmi, které si zatím nevyzkoušely. Děti povedou kvalifikovaní trenéři atletiky, se kterými se stoprocentně vyhnete nudě. Aktivity pro děti probíhají zábavnou formou tak, aby děti ve sportu a pohybu našly zalíbení. Připravujeme sportovní "všehochuť", která jistě zaujme a pobaví. Na programu bude samozřejmě atletika a vše co s atletikou souvisí, následují míčové sporty, kompenzační cvičení, turistika a mnoho dalších aktivit. Dejte dětem vždy oblečení a obuv adekvátní počasí (je možnost vždy se poradit s trenéry), batůžek, do kterého se vejde pláštěnka, láhev na pití a svačina, kterou dětem připravíme. Průkazku pojištěnce nechte svému dítěti u sebe, pokud se bojíte, že by jí dítě ztratilo, můžete jí nechat i u lektorů celý týden, ti vám ji poslední den táboru vrátí. Stravu mají děti zajištěnou 3x denně – dopolední svačina, teplý oběd, odpolední svačina a pitný režim. Každé dítě má svoji podepsanou PET láhev (nebo jinou) na pití. Pokud má dítě alergii na nějaké jídlo, popřípadě léky, oznamte tuto skutečnost prosím prostřednictvím mailu nebo telefonicky. Kapesné necháváme na vašem uvážení. Energetické nápoje nedoporučujeme. Prosím dodržujte ranní srazy dětí, a také termín pro vyzvedávání. Sraz dětí je každý den od 8,00 Centrum Sportu Slovenská 1911, 737 01 Český Těšín 1 Pokud by se stalo, že byste nestihli přijít včas, prosím kontaktujte nás telefonicky na níže uvedeném čísle. V případě, že dítě onemocní, volejte, abychom mohli, pokud to půjde, odhlásit obědy. Jestliže máte jakékoliv dotazy, kdykoliv nás kontaktujte buď prostřednictvím emailu, nebo telefonicky. O děti se budou starat pedagogové SVČ AMOS – Michal Broda, Zdenek Valcha a Veronika Belásová Mail: dominik.pospisil@svcamos.cz Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat.

PT 10 - Sportovní tábor I. (s dot.)

 • Věk 7-15

 • CS - Centrum sportu, Slovenská 1, Český Těšín

 • 22.07.2024 - 26.07.2024

 • 1 000 Kč

 • Přijímáme náhradníky

Vážení rodiče, zde naleznete informace o sportovním příměstském táboře v Amosu, který se bude konat v termínu od 22. do 26. července 2024. Tento PT je zaměřen: na sportovní, poznávací a zábavnou činnost. Dění příměstského tábora bude probíhat na atletickém ovále Frýdecká, za nepříznivého počasí v tělocvičně v Centrum Sportu na ulici Slovenské. Během dne bude zajištěna strava a pitný režim účastníků, strava v jídelně ZŠ Pod Zvonek a pití non stop během celého dne. Sportovní příměstský tábor je správná volba pro aktivní děti, které touží o prázdninách po zdravém sportování, chtějí si užít super zábavu a seznámit se s novými kamarády. Během příměstského tábora mají děti výbornou příležitost seznámit se s různorodými sportovními aktivitami, třeba i s těmi, které si zatím nevyzkoušely. Děti povedou kvalifikovaní trenéři atletiky, se kterými se stoprocentně vyhnete nudě. Aktivity pro děti probíhají zábavnou formou tak, aby děti ve sportu a pohybu našly zalíbení. Připravujeme sportovní "všehochuť", která jistě zaujme a pobaví. Na programu bude samozřejmě atletika a vše co s atletikou souvisí, následují míčové sporty, kompenzační cvičení, turistika a mnoho dalších aktivit. Dejte dětem vždy oblečení a obuv adekvátní počasí (je možnost vždy se poradit s trenéry), batůžek, do kterého se vejde pláštěnka, láhev na pití a svačina, kterou dětem připravíme. Průkazku pojištěnce nechte svému dítěti u sebe, pokud se bojíte, že by jí dítě ztratilo, můžete jí nechat i u lektorů celý týden, ti vám ji poslední den táboru vrátí. Stravu mají děti zajištěnou 3x denně – dopolední svačina, teplý oběd, odpolední svačina a pitný režim. Každé dítě má svoji podepsanou PET láhev (nebo jinou) na pití. Pokud má dítě alergii na nějaké jídlo, popřípadě léky, oznamte tuto skutečnost prosím prostřednictvím mailu nebo telefonicky. Kapesné necháváme na vašem uvážení. Energetické nápoje nedoporučujeme. Prosím dodržujte ranní srazy dětí, a také termín pro vyzvedávání. Sraz dětí je každý den od 8,00 Centrum Sportu Slovenská 1911, 737 01 Český Těšín 1 Pokud by se stalo, že byste nestihli přijít včas, prosím kontaktujte nás telefonicky na níže uvedeném čísle. V případě, že dítě onemocní, volejte, abychom mohli, pokud to půjde, odhlásit obědy. Jestliže máte jakékoliv dotazy, kdykoliv nás kontaktujte buď prostřednictvím emailu, nebo telefonicky. O děti se budou starat pedagogové SVČ AMOS – Michal Broda, Zdenek Valcha a Veronika Belásová Mail: dominik.pospisil@svcamos.cz Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat.

PT 11 - Koně II. (bez dot.)

 • Věk 7-15

 • Jezdecký klub Český Těšín

 • 22.07.2024 - 26.07.2024

 • 2 500 Kč

 • Přijímáme náhradníky

Opět nemůže chybět mezi našimi příměstskými tábory PT Koně, který bude v prostředí na malém statku plném poníků. Tento PT je připraven ve spolupráci s JK Český Těšín. V Jezdeckém klubu Český Těšín, budou mít děti sraz mezi 8:00 a 8:30 hodin a rozchod do 16:00 hodin. Než si budeme hrát, naučíme se poníky čistit, nauzdit a osedlat. Naučíme se poníky vodit a jezdit na nich. Čekají nás jízdy na jízdárně a výlety do okolí. Na tento příměstský tábor si nezapomeňte vzít svou PET láhev na pití, helmu a pevnou obuv (nikoli otevřenou obuv). Pro účely tohoto tábora je vhodnější starší oblečení. Vše zabaleno do batůžku. Dětem bude po celou dobu poskytnuta strava a pitný režim. Kontakt: Michaela Gańczarczyková, tel.: 703 895 546 email: michaela.ganczarczykova@svcamos.cz Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat. Tel.: 703895546

PT 11 - Koně II. (s dot.)

 • Věk 7-15

 • Jezdecký klub Český Těšín

 • 22.07.2024 - 26.07.2024

 • 1 800 Kč

 • Přijímáme náhradníky

Opět nemůže chybět mezi našimi příměstskými tábory PT Koně, který bude v prostředí na malém statku plném poníků. Tento PT je připraven ve spolupráci s JK Český Těšín. V Jezdeckém klubu Český Těšín, budou mít děti sraz mezi 8:00 a 8:30 hodin a rozchod do 16:00 hodin. Než si budeme hrát, naučíme se poníky čistit, nauzdit a osedlat. Naučíme se poníky vodit a jezdit na nich. Čekají nás jízdy na jízdárně a výlety do okolí. Na tento příměstský tábor si nezapomeňte vzít svou PET láhev na pití, helmu a pevnou obuv (nikoli otevřenou obuv). Pro účely tohoto tábora je vhodnější starší oblečení. Vše zabaleno do batůžku. Dětem bude po celou dobu poskytnuta strava a pitný režim. Kontakt: Michaela Gańczarczyková, tel.: 703 895 546 email: michaela.ganczarczykova@svcamos.cz Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat. Tel.: 703895546

PT 12 - Fotbalový II. (bez dot.)

 • Věk 7-15

 • CS - Centrum sportu, Slovenská 1, Český Těšín

 • 22.07.2024 - 26.07.2024

 • 2 000 Kč

 • Obsazeno

Vážení rodiče, zasílám vám informace o příměstském táboře, který se bude konat od 22.7. do 26. 7. 2024. Tábor je zaměřen především na kopanou. Rozpis, srazy a rozchody dětí naleznete v příloze. Na sportovní aktivity je nutná sportovní obuv do tělocvičny a na hřiště – kopačky. Každé dítě musí mít s sebou fotbalový míč odpovídající velikosti adekvátní k jeho věku. Dejte prosím svému dítěti vhodnou obuv na přezutí. Stravu mají děti zajištěnou 3x denně – dopolední svačina, teplý oběd, odpolední svačina. Po celou dobu je zajištěn pitný režim, nutná vlastní PET láhev. Pokud má dítě alergii na nějaké jídlo, popřípadě léky, napište mi to prosím do mailu. Pokud by se stalo, že byste nestihli přijít do osmé hodiny, prosím kontaktujte mě telefonicky na níže uvedeném čísle. Přeji hezký den. Josef Krnáč Tel.: 735 700 968 Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat.

PT 12 - Fotbalový II. (s dot.)

 • Věk 7-15

 • CS - Centrum sportu, Slovenská 1, Český Těšín

 • 22.07.2024 - 26.07.2024

 • 1 000 Kč

 • Přijímáme náhradníky

Vážení rodiče, zasílám vám informace o příměstském táboře, který se bude konat od 22.7. do 26. 7. 2024. Tábor je zaměřen především na kopanou. Rozpis, srazy a rozchody dětí naleznete v příloze. Na sportovní aktivity je nutná sportovní obuv do tělocvičny a na hřiště – kopačky. Každé dítě musí mít s sebou fotbalový míč odpovídající velikosti adekvátní k jeho věku. Dejte prosím svému dítěti vhodnou obuv na přezutí. Stravu mají děti zajištěnou 3x denně – dopolední svačina, teplý oběd, odpolední svačina. Po celou dobu je zajištěn pitný režim, nutná vlastní PET láhev. Pokud má dítě alergii na nějaké jídlo, popřípadě léky, napište mi to prosím do mailu. Pokud by se stalo, že byste nestihli přijít do osmé hodiny, prosím kontaktujte mě telefonicky na níže uvedeném čísle. Přeji hezký den. Josef Krnáč Tel.: 735 700 968 Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. DDotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat.

PT 13 - Creativ dance (bez dot.)

 • Věk 6-15

 • SVČ - Středisko volného času Amos, Český Těšín, Frýdecká 690/32

 • 22.07.2024 - 26.07.2024

 • 2 000 Kč

 • Obsazeno

CREATIVE DANCE Během táborového týdne Creative dance budeme tančit, cvičit, tvořit, soutěžit, hrát hry, bavit se a to vše doplníme polytechnickou aktivitou. Vyrazíme na celodenní výlet za poznáním nových a zajímavých míst. Dítě bude mít: průkaz ZP (lze i kopie), podepsanou a uzavíratelnou láhev na pití, přezůvky s bílou podrážkou s využitím pro tanec, oblečení dle aktuálního počasí a vhodné pro výtvarnou tvorbu (může dojít k ušpinění od barev, lepidla, …), pokrývka hlavy, batůžek. Vhodné pro děti 6 – 15 let. Příchody dětí mezi 7:30 – 8:00 v Pink aréně (vstup z Divadelní ulice), odchody 15:45 – 16:00 hod. Ve výjimečných případech předem nahlášených příchod od 7:00 hod, dítě přebírá provozní pracovník SVČ Amos. Na příjemný týden se super dětmi se těší Šárka, Niki a Veroniky. Vedoucí příměstského tábora a informace: Šárka Godulová tel.: 774 730 038 e-mail: sarka.godulova@svcamos.cz OBECNÉ INFORMACE - PŘIHLAŠOVÁNÍ A DOTACE Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat.

PT 13 - Creativ dance (s dot.)

 • Věk 6-15

 • SVČ - Středisko volného času Amos, Český Těšín, Frýdecká 690/32

 • 22.07.2024 - 26.07.2024

 • 1 200 Kč

 • Obsazeno

CREATIVE DANCE Během táborového týdne Creative dance budeme tančit, cvičit, tvořit, soutěžit, hrát hry, bavit se a to vše doplníme polytechnickou aktivitou. Vyrazíme na celodenní výlet za poznáním nových a zajímavých míst. Dítě bude mít: průkaz ZP (lze i kopie), podepsanou a uzavíratelnou láhev na pití, přezůvky s bílou podrážkou s využitím pro tanec, oblečení dle aktuálního počasí a vhodné pro výtvarnou tvorbu (může dojít k ušpinění od barev, lepidla, …), pokrývka hlavy, batůžek. Vhodné pro děti 6 – 15 let. Příchody dětí mezi 7:30 – 8:00 v Pink aréně (vstup z Divadelní ulice), odchody 15:45 – 16:00 hod. Ve výjimečných případech předem nahlášených příchod od 7:00 hod, dítě přebírá provozní pracovník SVČ Amos. Na příjemný týden se super dětmi se těší Šárka, Niki a Veroniky. Vedoucí příměstského tábora a informace: Šárka Godulová tel.: 774 730 038 e-mail: sarka.godulova@svcamos.cz OBECNÉ INFORMACE - PŘIHLAŠOVÁNÍ A DOTACE Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat.

PT 14 - Máme rádi zvířata (bez dot.)

 • Věk 6-12

 • SVČ - Středisko volného času Amos, Český Těšín, Frýdecká 690/32

 • 29.07.2024 - 02.08.2024

 • 2 000 Kč

 • Obsazeno

Příměstský tábor Máme rádi zvířata je určen pro děti, které mají rády přírodu a zvířata. Na děti čekají hry, soutěže a čtyři výlety. Navštívíme chovatelku sportovních králíků, která nám ukáže králičí hop, podíváme se do mini ZOO ve Vendryni, pojedeme nakouknout do psího fitness v Havířově, uvidíme ukázky výcviku psů a uděláme si výlet za včelkami. Kromě toho se budeme věnovat našim zvířátkům v Amosu, ukážeme dětem, jak o ně pečovat a dozví se také o nich spoustu zajímavostí. Hlavní vedoucí: Kateřina Džumanová tel.: 734 841 143 Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat.

PT 14 - Máme rádi zvířata (s dot.)

 • Věk 6-12

 • SVČ - Středisko volného času Amos, Český Těšín, Frýdecká 690/32

 • 29.07.2024 - 02.08.2024

 • 1 000 Kč

 • Obsazeno

Příměstský tábor Máme rádi zvířata je určen pro děti, které mají rády přírodu a zvířata. Na děti čekají hry, soutěže a čtyři výlety. Navštívíme chovatelku sportovních králíků, která nám ukáže králičí hop, podíváme se do mini ZOO ve Vendryni, pojedeme nakouknout do psího fitness v Havířově, uvidíme ukázky výcviku psů a uděláme si výlet za včelkami. Kromě toho se budeme věnovat našim zvířátkům v Amosu, ukážeme dětem, jak o ně pečovat a dozví se také o nich spoustu zajímavostí. Hlavní vedoucí: Kateřina Džumanová tel.: 734 841 143 Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat.

PT 17 - V oblacích II. (bez dot.)

 • Věk 8-15

 • CS - Centrum sportu, Slovenská 1, Český Těšín

 • 29.07.2024 - 02.08.2024

 • 2 000 Kč

 • Volno

Na tento příměstský tábor budou přednostně přijímány ty děti, které chodily celý školní rok do kroužku Akrobacie na šálách. Budeme se scházet od 8,00 hod. před tělocvičnou ZŠ na Slovenská a končit budeme v 16,00 hod. tamtéž. Kontakt na lektora: Adam Bielesz tel.:703 895 548 email: adam.bielesz@svcamos.cz Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat.

PT 17 - V oblacích II. (s dot.)

 • Věk 8-15

 • CS - Centrum sportu, Slovenská 1, Český Těšín

 • 29.07.2024 - 02.08.2024

 • 1 300 Kč

 • Poslední místo!

Originální příměstský tábor, ve kterém děti zažijí dny plné netradičního pohybu, tvoření, zábavy a dobrodružství s novými kamarády. Budeme se věnovat nejrůznějším novocirkusovým disciplínám jako je akrobacie na šálách, pozemní i párová akrobacie, provazochodectví a základy ekvilibristiky, pantomimy, žonglování a jiné. Cirkusovou krasojízdu zakončíme veřejným představením, jež bude přístupno nejen rodičům, ale i veřejnosti. Na tento příměstský tábor budou přednostně přijímány ty děti, které chodily celý školní rok do kroužku Akrobacie na šálách. Budeme se scházet od 8,00 hod. před tělocvičnou ZŠ na Slovenská a končit budeme v 16,00 hod. tamtéž. Kontakt na lektora: Adam Bielesz tel.:703 895 548 email: adam.bielesz@svcamos.cz Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat.

PT 15 - Koně III. (bez dot.)

 • Věk 7-15

 • SVČ - Středisko volného času Amos, Český Těšín, Frýdecká 690/32

 • 05.08.2024 - 09.08.2024

 • 2 500 Kč

 • Přijímáme náhradníky

Opět nemůže chybět mezi našimi příměstskými tábory PT Koně, který bude v prostředí na malém statku plném poníků. Tento PT je připraven ve spolupráci s JK Český Těšín. V Jezdeckém klubu Český Těšín, budou mít děti sraz mezi 8:00 a 8:30 hodin a rozchod do 16:00 hodin. Než si budeme hrát, naučíme se poníky čistit, nauzdit a osedlat. Naučíme se poníky vodit a jezdit na nich. Čekají nás jízdy na jízdárně a výlety do okolí. Na tento příměstský tábor si nezapomeňte vzít svou PET láhev na pití, helmu a pevnou obuv (nikoli otevřenou obuv). Pro účely tohoto tábora je vhodnější starší oblečení. Vše zabaleno do batůžku. Dětem bude po celou dobu poskytnuta strava a pitný režim. Kontakt: Michaela Gańczarczyková, tel.: 703 895 546 email: michaela.ganczarczykova@svcamos.cz Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat. Tel.: 703895546

PT 15 - Koně III. (s dot.)

 • Věk 7-15

 • SVČ - Středisko volného času Amos, Český Těšín, Frýdecká 690/32

 • 05.08.2024 - 09.08.2024

 • 1 800 Kč

 • Přijímáme náhradníky

Opět nemůže chybět mezi našimi příměstskými tábory PT Koně, který bude v prostředí na malém statku plném poníků. Tento PT je připraven ve spolupráci s JK Český Těšín. V Jezdeckém klubu Český Těšín, budou mít děti sraz mezi 8:00 a 8:30 hodin a rozchod do 16:00 hodin. Než si budeme hrát, naučíme se poníky čistit, nauzdit a osedlat. Naučíme se poníky vodit a jezdit na nich. Čekají nás jízdy na jízdárně a výlety do okolí. Na tento příměstský tábor si nezapomeňte vzít svou PET láhev na pití, helmu a pevnou obuv (nikoli otevřenou obuv). Pro účely tohoto tábora je vhodnější starší oblečení. Vše zabaleno do batůžku. Dětem bude po celou dobu poskytnuta strava a pitný režim. Kontakt: Michaela Gańczarczyková, tel.: 703 895 546 email: michaela.ganczarczykova@svcamos.cz Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat. Tel.: 703895546

PT 16 - Kolem světa (bez dot.)

 • Věk 6-15

 • SVČ - Středisko volného času Amos, Český Těšín, Frýdecká 690/32

 • 05.08.2024 - 09.08.2024

 • 2 000 Kč

 • Obsazeno

KOLEM SVĚTA Příměstský tábor zaměřen na poznávání cizích zemí, jazyků a kultury. Budeme soutěžit, hrát hry, bavit se, tvořit, dozvíme se něco nového a zajímavého. Vyrazíme za hranice všedních dnů včetně celodenního výletu. Dítě bude mít: průkaz ZP (lze i kopie), podepsanou a uzavíratelnou láhev na pití, přezůvky, platný pas nebo OP, oblečení dle aktuálního počasí, pokrývka hlavy, batůžek. Vhodné pro děti 6 – 15 let. Příchody dětí mezi 7:30 – 8:00 v Pink aréně (vstup z Divadelní ulice), odchody 15:45 – 16:00 hod. Vedoucí příměstského tábora a informace: Magdalena Peč tel.: 733 530 839 e-mail: magdalena.pec@svcamos.cz OBECNÉ INFORMACE - PŘIHLAŠOVÁNÍ A DOTACE Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat.

PT 16 - Kolem světa (s dot.)

 • Věk 6-15

 • SVČ - Středisko volného času Amos, Český Těšín, Frýdecká 690/32

 • 05.08.2024 - 09.08.2024

 • 1 200 Kč

 • Přijímáme náhradníky

KOLEM SVĚTA Příměstský tábor zaměřen na poznávání cizích zemí, jazyků a kultury. Budeme soutěžit, hrát hry, bavit se, tvořit, dozvíme se něco nového a zajímavého. Vyrazíme za hranice všedních dnů včetně celodenního výletu. Dítě bude mít: průkaz ZP (lze i kopie), podepsanou a uzavíratelnou láhev na pití, přezůvky, platný pas nebo OP, oblečení dle aktuálního počasí, pokrývka hlavy, batůžek. Vhodné pro děti 6 – 15 let. Příchody dětí mezi 7:30 – 8:00 v Pink aréně (vstup z Divadelní ulice), odchody 15:45 – 16:00 hod. Vedoucí příměstského tábora a informace: Magdalena Peč tel.: 733 530 839 e-mail: magdalena.pec@svcamos.cz OBECNÉ INFORMACE - PŘIHLAŠOVÁNÍ A DOTACE Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat.

Letní tábor Mečová 2024 - I. turnus

 • Věk 7-15

 • Chata Mečová - Horní Bečva

 • 10.08.2024 - 16.08.2024

 • 3 400 Kč

 • Obsazeno

I. turnus: 10. - 16. 8. 2024 Tábor se koná v krásném prostředí Horní Bečvy, na chatě Mečová. Zaměření pobytového tábora je na horskou turistiku, soutěže a týmové hry v rámci celotáborové hry, vycházky do okolí, táborák a mnoho další zábavy. On-line přihlašování přes naše webové stránky bude spuštěno 16. 3. 2024 v 8:00hod. Částku 3.400,-Kč zaplaťte převodem nebo v hotovosti na pokladně SVČ Amos (v pokladních hodinách). V klientském účtu lze také zaplatit platbu platební bránou přes tlačítko ZAPLATIT. Počet účastníků tábora je omezen. V ceně sedmidenního pobytového tábora máte zahrnutou pestrou stravu 5x denně, dopravu vlastním autobusem, ubytování v krásných pokojích rekonstruované původní roubenky, lektorné kvalitních pedagogických pracovníků, kteří se o vaše děti budou starat 24 hodin denně po celou dobu trvání tábora a připraví nezapomenutelné zážitky pro vaše děti. Prosím věnujte pozornost důležitým dokumentům, které je nutno doložit u odjezdu. Bez těchto tiskopisů nemůže dítě odjet na letní pobytový tábor. Veškeré potřebné dokumenty naleznete ke stažení níže: 1. Prohlášení rodičů + léky: Toto prohlášení vypíše zákonný zástupce s datem 10.8.2024. Druhá stránka je výpis léků, které dítě užívá. Léky popsané jménem a způsobem užívání odevzdáte u odjezdu zdravotníkovi. 2. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte: Věnujte prosím pozornost tomuto dokumentu! Kvůli nové vyhlášce vydané Ministerstvem zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, musí mít každé dítě účastnící se pobytového tábora řádně vyplněn tento dokument. Důležité je EVIDENČNÍ číslo posudku, které vypisuje praktický dětský lékař. 3. Souhlas rodičů: Tímto dokumentem schvalujete podání volně prodejných léků dítěti, vytáhnutí klíštěte, převoz dítěte ke smluvnímu lékaři. V případě jakýchkoliv dotazů volejte hlavnímu vedoucímu tábora: Adam Bielesz - 703 895 548.

PT 18 - Cesta z města (bez dot.)

 • Věk 7-12

 • SVČ - Středisko volného času Amos, Český Těšín, Frýdecká 690/32

 • 12.08.2024 - 16.08.2024

 • 2 000 Kč

 • Přijímáme náhradníky

Příměstský tábor Cesta z města je určen dětem, které mají rády přírodu, zvířata, hory a turistiku. Na děti čekají čtyři celodenní výlety. Navštívíme horské chaty Studeničné, Skalka, Hrádek a zavítáme i do zažitkového centra Ursus v Dolní Lomné. Vedoucí: Kateřina Džumanová tel.: 734 841 143 Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat.

PT 18 - Cesta z města (s dot.)

 • Věk 7-12

 • SVČ - Středisko volného času Amos, Český Těšín, Frýdecká 690/32

 • 12.08.2024 - 16.08.2024

 • 1 200 Kč

 • Přijímáme náhradníky

Příměstský tábor Cesta z města je určen dětem, které mají rády přírodu, zvířata, hory a turistiku. Na děti čekají čtyři celodenní výlety. Navštívíme horské chaty Studeničné, Skalka, Hrádek a zavítáme i do zažitkového centra Ursus v Dolní Lomné. Vedoucí: Kateřina Džumanová tel.: 734 841 143 Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat.

Letní tábor Mečová 2024 - II. turnus

 • Věk 7-15

 • Chata Mečová - Horní Bečva

 • 18.08.2024 - 24.08.2024

 • 3 400 Kč

 • Obsazeno

I. turnus: 18. - 24. 8. 2024 Tábor se koná v krásném prostředí Horní Bečvy, na chatě Mečová. Zaměření pobytového tábora je na horskou turistiku, soutěže a týmové hry v rámci celotáborové hry, vycházky do okolí, táborák a mnoho další zábavy. On-line přihlašování přes naše webové stránky bude spuštěno 16. 3. 2024 v 8:00hod. Částku 3.400,-Kč zaplaťte převodem nebo v hotovosti na pokladně SVČ Amos (v pokladních hodinách). V klientském účtu lze také zaplatit platbu platební bránou přes tlačítko ZAPLATIT. Počet účastníků tábora je omezen. V ceně sedmidenního pobytového tábora máte zahrnutou pestrou stravu 5x denně, dopravu vlastním autobusem, ubytování v krásných pokojích rekonstruované původní roubenky, lektorné kvalitních pedagogických pracovníků, kteří se o vaše děti budou starat 24 hodin denně po celou dobu trvání tábora a připraví nezapomenutelné zážitky pro vaše děti. Prosím věnujte pozornost důležitým dokumentům, které je nutno doložit u odjezdu. Bez těchto tiskopisů nemůže dítě odjet na letní pobytový tábor. Veškeré potřebné dokumenty naleznete ke stažení níže: 1. Prohlášení rodičů + léky: Toto prohlášení vypíše zákonný zástupce s datem 18.8.2024. Druhá stránka je výpis léků, které dítě užívá. Léky popsané jménem a způsobem užívání odevzdáte u odjezdu zdravotníkovi. 2. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte: Věnujte prosím pozornost tomuto dokumentu! Kvůli nové vyhlášce vydané Ministerstvem zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, musí mít každé dítě účastnící se pobytového tábora řádně vyplněn tento dokument. Důležité je EVIDENČNÍ číslo posudku, které vypisuje praktický dětský lékař. 3. Souhlas rodičů: Tímto dokumentem schvalujete podání volně prodejných léků dítěti, vytáhnutí klíštěte, převoz dítěte ke smluvnímu lékaři. V případě jakýchkoliv dotazů volejte hlavnímu vedoucímu tábora: Adam Bielesz - 703 895 548.

PT 19 - Koně IV. (bez dot.)

 • Věk 7-15

 • Jezdecký klub Český Těšín

 • 19.08.2024 - 23.08.2024

 • 2 500 Kč

 • Přijímáme náhradníky

Opět nemůže chybět mezi našimi příměstskými tábory PT Koně, který bude v prostředí na malém statku plném poníků. Tento PT je připraven ve spolupráci s JK Český Těšín. V Jezdeckém klubu Český Těšín, budou mít děti sraz mezi 8:00 a 8:30 hodin a rozchod do 16:00 hodin. Než si budeme hrát, naučíme se poníky čistit, nauzdit a osedlat. Naučíme se poníky vodit a jezdit na nich. Čekají nás jízdy na jízdárně a výlety do okolí. Na tento příměstský tábor si nezapomeňte vzít svou PET láhev na pití, helmu a pevnou obuv (nikoli otevřenou obuv). Pro účely tohoto tábora je vhodnější starší oblečení. Vše zabaleno do batůžku. Dětem bude po celou dobu poskytnuta strava a pitný režim. Kontakt: Michaela Gańczarczyková, tel.: 703 895 546 email: michaela.ganczarczykova@svcamos.cz Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat. Tel.: 703895546

PT 19 - Koně IV. (s dot.)

 • Věk 7-15

 • Jezdecký klub Český Těšín

 • 19.08.2024 - 23.08.2024

 • 1 800 Kč

 • Přijímáme náhradníky

Opět nemůže chybět mezi našimi příměstskými tábory PT Koně, který bude v prostředí na malém statku plném poníků. Tento PT je připraven ve spolupráci s JK Český Těšín. V Jezdeckém klubu Český Těšín, budou mít děti sraz mezi 8:00 a 8:30 hodin a rozchod do 16:00 hodin. Než si budeme hrát, naučíme se poníky čistit, nauzdit a osedlat. Naučíme se poníky vodit a jezdit na nich. Čekají nás jízdy na jízdárně a výlety do okolí. Na tento příměstský tábor si nezapomeňte vzít svou PET láhev na pití, helmu a pevnou obuv (nikoli otevřenou obuv). Pro účely tohoto tábora je vhodnější starší oblečení. Vše zabaleno do batůžku. Dětem bude po celou dobu poskytnuta strava a pitný režim. Kontakt: Michaela Gańczarczyková, tel.: 703 895 546 email: michaela.ganczarczykova@svcamos.cz Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat. Tel.: 703895546

PT 20 - Sportovní tábor II. (bez dot.)

 • Věk 7-15

 • CS - Centrum sportu, Slovenská 1, Český Těšín

 • 26.08.2024 - 30.08.2024

 • 2 000 Kč

 • Přijímáme náhradníky

Vážení rodiče, zde naleznete informace o sportovním příměstském táboře v Amosu, který se bude konat v termínu od 26. do 30. srpna 2024. Tento PT je zaměřen: na sportovní, poznávací a zábavnou činnost. Dění příměstského táboru bude probíhat na atletickém ovále Frýdecká, za nepříznivého počasí v tělocvičně v Centrum Sportu na ulici Slovenské. Během dne bude zajištěna strava a pitný režim účastníků, strava v jídelně ZŠ Pod Zvonek a pití non stop během celého dne. Sportovní příměstský tábor je správná volba pro aktivní děti, které touží o prázdninách po zdravém sportování, chtějí si užít super zábavu a seznámit se s novými kamarády. Během příměstského tábora mají děti výbornou příležitost seznámit se s různorodými sportovními aktivitami, třeba i s těmi, které si zatím nevyzkoušely. Děti povedou kvalifikovaní trenéři atletiky, se kterými se stoprocentně vyhnete nudě. Aktivity pro děti probíhají zábavnou formou tak, aby děti ve sportu a pohybu našly zalíbení. Připravujeme sportovní "všehochuť", která jistě zaujme a pobaví. Na programu bude samozřejmě atletika a vše co s atletikou souvisí, následují míčové sporty, kompenzační cvičení, turistika a mnoho dalších aktivit. Dejte dětem vždy oblečení a obuv adekvátní počasí (je možnost vždy se poradit s trenéry), batůžek, do kterého se vejde pláštěnka, láhev na pití a svačina, kterou dětem připravíme. Průkazku pojištěnce nechte svému dítěti u sebe, pokud se bojíte, že by jí dítě ztratilo, můžete jí nechat i u lektorů celý týden, ti vám ji poslední den táboru vrátí. Stravu mají děti zajištěnou 3x denně – dopolední svačina, teplý oběd, odpolední svačina a pitný režim. Každé dítě má svoji podepsanou PET láhev, (nebo jinou) na pití. Pokud má dítě alergii na nějaké jídlo, popřípadě léky, oznamte tuto skutečnost prosím prostřednictvím mailu nebo telefonicky. Kapesné necháváme na vašem uvážení. Energetické nápoje nedoporučujeme. Prosím dodržujte ranní srazy dětí, a také termín pro vyzvedávání. Sraz dětí je každý den od 8,00 Centrum Sportu Slovenská 1911, 737 01 Český Těšín 1 Pokud by se stalo, že byste nestihli přijít včas, prosím kontaktujte nás telefonicky na níže uvedeném čísle. V případě, že dítě onemocní, volejte, abychom mohli, pokud to půjde, odhlásit obědy. Jestliže máte jakékoliv dotazy, kdykoliv nás kontaktujte buď prostřednictvím emailu, nebo telefonicky. O děti se budou starat pedagogové SVČ AMOS – Michal Broda, Zdenek Valcha a Veronika Belásová Telefon: 735 700 968 Mail: josef.krnac@svcamos.cz Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat.

PT 20 - Sportovní tábor II. (s dot.)

 • Věk 7-15

 • CS - Centrum sportu, Slovenská 1, Český Těšín

 • 26.08.2024 - 30.08.2024

 • 1 000 Kč

 • Přijímáme náhradníky

Vážení rodiče, zde naleznete informace o sportovním příměstském táboře v Amosu, který se bude konat v termínu od 26. do 30. srpna 2024. Tento PT je zaměřen: na sportovní, poznávací a zábavnou činnost. Dění příměstského tábora bude probíhat na atletickém ovále Frýdecká, za nepříznivého počasí v tělocvičně v Centrum Sportu na ulici Slovenské. Během dne bude zajištěna strava a pitný režim účastníků, strava v jídelně ZŠ Pod Zvonek a pití non stop během celého dne. Sportovní příměstský tábor je správná volba pro aktivní děti, které touží o prázdninách po zdravém sportování, chtějí si užít super zábavu a seznámit se s novými kamarády. Během příměstského tábora mají děti výbornou příležitost seznámit se s různorodými sportovními aktivitami, třeba i s těmi, které si zatím nevyzkoušely. Děti povedou kvalifikovaní trenéři atletiky, se kterými se stoprocentně vyhnete nudě. Aktivity pro děti probíhají zábavnou formou tak, aby děti ve sportu a pohybu našly zalíbení. Připravujeme sportovní "všehochuť", která jistě zaujme a pobaví. Na programu bude samozřejmě atletika a vše co s atletikou souvisí, následují míčové sporty, kompenzační cvičení, turistika a mnoho dalších aktivit. Dejte dětem vždy oblečení a obuv adekvátní počasí (je možnost vždy se poradit s trenéry), batůžek, do kterého se vejde pláštěnka, láhev na pití a svačina, kterou dětem připravíme. Průkazku pojištěnce nechte svému dítěti u sebe, pokud se bojíte, že by jí dítě ztratilo, můžete jí nechat i u lektorů celý týden, ti vám ji poslední den táboru vrátí. Stravu mají děti zajištěnou 3x denně – dopolední svačina, teplý oběd, odpolední svačina a pitný režim. Každé dítě má svoji podepsanou PET láhev (nebo jinou) na pití. Pokud má dítě alergii na nějaké jídlo, popřípadě léky, oznamte tuto skutečnost prosím prostřednictvím mailu nebo telefonicky. Kapesné necháváme na vašem uvážení. Energetické nápoje nedoporučujeme. Prosím dodržujte ranní srazy dětí, a také termín pro vyzvedávání. Sraz dětí je každý den od 8,00 Centrum Sportu Slovenská 1911, 737 01 Český Těšín 1 Pokud by se stalo, že byste nestihli přijít včas, prosím kontaktujte nás telefonicky na níže uvedeném čísle. V případě, že dítě onemocní, volejte, abychom mohli, pokud to půjde, odhlásit obědy. Jestliže máte jakékoliv dotazy, kdykoliv nás kontaktujte buď prostřednictvím emailu, nebo telefonicky. O děti se budou starat pedagogové SVČ AMOS – Michal Broda, Zdenek Valcha a Veronika Belásová Telefon: 735 700 968 Mail: josef.krnac@svcamos.cz Příměstské tábory jsou i letos finančně podpořeny městem Český Těšín. Dotace na příměstské tábory se vztahuje pouze na ty děti, které jsou občany města Český Těšín nebo Chotěbuz. Děti z ostatních měst a obcí se musí hlásit na tábory, které jsou bez dotace. Každý PT má svůj rozpočet a 2 ceny: s dotací a bez dotace. Dotace na PT je stanovená s ohledem na skutečné náklady jednotlivého příměstského tábora a je v rozpětí od 600,- do 1000,- Kč pro jedno rodné číslo/ příměstský tábor. Každé českotěšínské dítě tedy může uplatnit 1 tábor s dotací bez ohledu, zda výše dotace byla 600 nebo 1000 Kč. Další vybraný tábor hradí rodič již v plné výši. Na příměstské tábory se můžete přihlašovat pouze on – line, a to od soboty 16.3.2024 od 8,00 hod. Pro hladký průběh on-line přihlašování si prosím zkontrolujte údaje účastníka v klientském centru a přihlašovací údaje. POZOR! Telefonické přihlašování na příměstské tábory není možné!!!!! Platbu za tábor můžete uhradit na pokladně (v pokladních hodinách) nebo bezhotovostně. Platby za PT musí být připsány na účtu SVČ Amos do 14 dnů od schválení přihlášky. Po tomto termínu bude neuhrazený účastník odhlášen a na jeho místo bude přijat náhradník. Přihlášky již nemusíte po zaplacení podepisovat a odevzdávat. Pozorně si prosím přečtěte podmínky o odhlašování dětí z PT a podmínky pro vratky za PT. Prosím uveďte u přihlašování vaše aktuální telefonní číslo, abychom Vás mohli o případných změnách včas kontaktovat.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.